program Sąsiedzi 3.0

piątek, 4 marca, 2016

Szanowni Państwo,

Na prośbę Studentki WH, p. Agaty Maziarz, zamieszczam poniższe ogłoszenie.

Z pozdrowieniami,

Katarzyna Włodkowska-Łoziak

Ruszył nabór do pierwszej edycji Sąsiadów 3.0

 

Sąsiedzi 3.0 to polsko-ukraińsko-białoruski program pozaformalnej edukacji obywatelskiej, którego celem jest wspieranie osób działających na rzecz solidarności oraz budowa społeczeństwa obywatelskiego w Polsce, na Ukrainie i Białorusi.

 

Program zachęca do brania czynnego udziału w demokratycznych procesach podejmowania decyzji dotyczących organizacji życia w społeczeństwie. W ten sposób promuje aktywne postawy obywatelskie oraz solidarność międzyludzką przy uwzględnieniu otaczającego środowiska. „Prowokujemy do odważnego kształtowania świata według własnych pomysłów i marzeń. Naszą cechą charakterystyczną jest praca oparta na metodach edukacji pozaformalnej, której charakter w naturalny sposób pobudza do aktywnego uczestnictwa, krytycznego myślenia, budowania zespołów i owocnej pracy w grupie” – mówi Katarzyna Dorota, koordynatorka Sąsiadów 3.0 w Polsce.

 

Kto może zostać uczestnikiem programu Sąsiedzi 3.0?

 

Program przeznaczony jest dla osób od 18 do 35 roku życia, mieszkających w Polsce, na Ukrainie i Białorusi, które chcą zacząć lub kontynuować swoją przygodę z aktywizacją społeczności lokalnych. Program zaprasza do współpracy ludzi z różnych środowisk i o różnym wykształceniu, studentów, jak i niestudiujących, wolontariuszy z organizacji pozarządowych, jak i osoby niezwiązane z żadnymi instytucjami, pracujące oraz bezrobotne, mieszkańców miast i wsi.

Zgłoszenia przyjmowane są od indywidualnych osób oraz lokalnych zespołów (2 osoby), które mają pomysł na projekt lub na zmianę w swoim otoczeniu. Działania mogą mieć również charakter międzynarodowy – mogą być realizowane wspólnie przez uczestników z Polski, Ukrainy i Białorusi.

 

Przebieg programu:

 

Program trwa od maja 2016 do czerwca/lipca 2017. Podczas tych kilkunastu miesięcy uczestnicy spotykają się na międzynarodowych warsztatach, odbywają wizyty sąsiedzkie i pracują w swoich społecznościach lokalnych. Narzędziami zmian społecznych w rozumieniu programu są projekty lokalne, którym Sąsiedzi 3.0 zapewniają niewielkie wsparcie finansowe.

 

Zgłoszenia przyjmowane są online do 18 marca 2016 włącznie: 

https://docs.google.com/forms/d/10pjZmi1O0WdSMzBG6Eci7lvgAWheFcylY9F0Z0p9wMA/viewform

Więcej informacji:  dialogue-for-change.org  oraz  facebook.com/susidy3.0