podania kierowane do Pani Rektor

środa, 17 lutego, 2016

Szanowni Państwo Studenci,

Dział Spraw Studenckich zwrócił uwagę na – delikatnie mówiąc – mocno niewłaściwą formę podań, które Państwo kierują do Pani Rektor prof. Anny Siwik. Przypominamy więc, że podania te powinny być wzorowane na wzorach podań do Pani Dziekan oraz Pani Prodziekan, które dla Państwa wygody są dostępne na naszej stronie wydziałowej w zakładce Studia-Organizacja studiów-Wzory druków. W lewym górnym rogu kartki student podaje swoje dane. Pisząc dane adresata najpierw podajemy „funkcję”: Prorektor ds. Studenckich, następnie imię i nazwisko oraz pełny tytuł naukowy: dr hab. Anna Siwik, prof. nadzw. Jeśli zwracają się Państwo z prośbą o dofinansowanie, proszę nie sugerować kwoty – o kwocie dofinansowania decyduje Pani Rektor.

Z zażenowaniem przypominamy również. że w podaniu  – zwłaszcza napisanym przez Studenta Wydziału HUMANISTYCZNEGO – nie mogą się znaleźć błędy ortograficzne czy interpunkcyjne (po skrócie „dr” nie stawia się kropki!!!); proszę wziąć pod uwagę, że jest to „czarny PR” Wydziału na tle Uczelni. Proszę również nie oczekiwać, że niewłaściwie napisane podania zostaną rozpatrzone pozytywnie.

Z pozdrowieniami,

Katarzyna Włodkowska-Łoziak