Po egzaminie z WTS, III termin, 11 września 2017 r. Specjalny dyżur

poniedziałek, 11 września, 2017

Szanowni Państwo,

Był to identyczny sprawdzian jak ten z czerwca, z I terminu. Przyszło dziś 13 osób. NIKT (poza jedną Panią) z tych osób, mimo
wielokrotnych zachęt, nigdy nie przyszedł do mnie oglądnąć swe dotychczasowe prace egzaminacyjne.

Można było uzyskać maksymalnie 34 punkty. Aby zdać, zgodnie z regulaminem studiów AGH, wystarczyło 17 punktów, a więc połowa.

A oto zanonimizowane rezultaty. Dotyczą one punktów (jak przypominam, na możliwych 34, niezbędnych 17):

5;
7;
10;
2;
20 (dst);
7;
2;
2
10;
12;
20 (dst);
11;
8.

Oceny zostały już wpisane w WD.

Zapraszam na specjalny dyżur we wtorek 12 września o godzinie 13:00. Ponieważ wcześniej mam inne zajęcia w innym miejscu Krakowa, jest niestety możliwe, że się spóźnię. Gdyby tak było, zadzwonię w tej sprawie do Dziekanatu lub Biura Dziekana.

Z poważaniem,

Janusz Mucha