Opłaty dot. semestru letniego

środa, 24 lutego, 2016

Szanowni Państwo

Przypominam że opłaty za deficyty powinny być uiszczone najpóźniej do 15 marca 2016 r., a potwierdzenia dostarczone do dziekanatu.

Obcokrajowcy proszeni są o dostarczenie dowodu wpłaty za czesne (płatność za studia powinna być dokonana przed rozpoczęciem się semestru letniego)

potwierdzenia mogą być przesyłane drogą mailową na adresy: jgapys@agh.edu.pl i kpiwowar@agh.edu.pl

lub przyniesione do dziekanatu