nowy regulamin, nowe zasady obron, brak reaktywacji na dzień obrony, brak rocznego absolutorium

czwartek, 16 maja, 2019

Szanowni Studenci,

z dniem 1 października 2019 r. wchodzi w życie nowy Regulamin studiów AGH, który nie przewiduje już możliwości tzw. reaktywacji na dzień obrony. W związku z powyższym uprzejmie informujemy, że od dnia 1 października 2019 r. w przypadku osób skreślonych z listy studentów z powodu niezłożenia w terminie pracy dyplomowej – tzw. reaktywacja na dzień obrony – możliwa jest wyłącznie do dnia 30 września 2019 r. Zatem termin egzaminu i obrony pracy dyplomowej nie może być wyznaczony po 30 września br. Po upływie tego terminu tzw. reaktywacja na dzień obrony nie będzie dopuszczalna. Natomiast reaktywacja będzie możliwa na zasadach ogólnych, o których mowa w § 22 nowego Regulaminu studiów AGH.

nowy regulamin jest zamieszczony na stronie Działu Nauczania