„Mediacja w pracy z młodzieżą” Kraków 25 maja 2018r.

wtorek, 17 kwietnia, 2018

Stowarzyszenie Rozwoju i Integracji Młodzieży STRIM oraz Instytut Socjologii serdecznie zapraszają na interdyscyplinarną konferencję studencką pt. „Mediation in Youth Work. Mediacja w pracy z młodzieżą”, która odbędzie się w dniu 25 maja 2018 roku w Instytucie Socjologii Uniwersytetu Jagiellońskiego.
Zaproszenie kierowane jest do praktyków, nauczycieli, przedstawicieli organizacji pozarządowych, mediatorów, osoby pracujące z młodzieżą, a także studentów kierunków społecznych i humanistycznych, w szczególności socjologii, pracy socjalnej, pedagogiki, resocjalizacji i prawa.
Organizatorzy proszą o nadsyłanie propozycji wystąpień wraz z abstraktami nieprzekraczającymi 500 słów
w terminie do 2 maja 2018 roku na adres adr@strim.org.pl.
Udział w konferencji jest bezpłatny.
Szczegółowe informacje dotyczące wydarzenia znajdą Państwo na stronie: http://firstadrkit.org/pdf/konferencja-firstadrkit.pdf.