Konkurs „Student Roku 2019 Wydziału Humanistycznego”

wtorek, 7 stycznia, 2020

Szanowni Państwo Studenci,

Serdecznie zapraszamy do zgłaszania kandydatur w Konkursie „Student Roku 2019 Wydziału Humanistycznego”.

Regulamin Konkursu znajduje się na stronie WH w dziale Studia, Regulaminy i zarządzenia.

Harmonogram Konkursu jest następujący:

1. Przyjmowanie wniosków wraz z dokumentacją rozpoczyna się dnia 8 stycznia 2020 roku.
2. Termin składania zgłoszeń (w Dziekanacie) upływa dnia 15 stycznia 2020 roku.
3. Rozstrzygniecie Konkursu nastąpi dnia 17 stycznia 2020 roku.

Pozdrawiam,
Anna Małecka