Konkurs na najlepszą pracę magisterską z zakresu kina polskiego lub edukacji audiowizualnej

piątek, 10 maja, 2019

Szanowni Państwo,

Stowarzyszenie Edukacyjno-Kulturalne „Venae Artis” we współpracy z
Katedrą Mediów i Kultury Audiowizualnej UŁ oraz Muzeum Kinematografii
w Łodzi ogłosiło III edycję ogólnopolskiego konkursu im. Prof.
Eweliny Nurczyńskiej-Fidelskiej na najlepszą pracę magisterską z
zakresu kina polskiego lub edukacji audiowizualnej. Konkurs ma na celu
promowanie wartościowych badań naukowych, wspieranie początkujących
badaczy oraz – last but not least – upamiętnienie zmarłej w roku
2016 profesor Eweliny Nurczyńskiej-Fidelskiej, która długie lata
kierowała Katedrą Mediów i Kultury Audiowizualnej UŁ, była też
współzałożycielką i wieloletnim prezesem Stowarzyszenia „Venae
Artis” oraz osobą szczególnie zasłużoną dla rozwoju edukacji
filmowej w Polsce.

Nagroda w II edycji konkursu ma charakter finansowy i podobnie jak w
roku ubiegłym jej wartość to 1000,00 zł.

Do udziału w konkursie zapraszamy oprócz filmoznawców także
polonistów, historyków, pedagogów, socjologów oraz absolwentów
innych kierunków, którzy ukończyli studia magisterskie pomiędzy 1
maja 2018 roku a 30 kwietnia 2019 roku.  Zachęcam Państwa do
rozpropagowania konkursu, szczególnie wśród promotorów prac
magisterskich oraz absolwentów, którzy mogliby być zainteresowani
udziałem.

Więcej informacji oraz regulamin konkursu można znaleźć tutaj:
http://filmoznawstwo.uni.lodz.pl/aktualnosci/item/297-iii-konkurs [1]

Z wyrazami szacunku,
Piotr Sitarski