Konferencja „Nowe technologie w teatrze”

poniedziałek, 12 lutego, 2018

Na prośbę Pani Dziekan dr Ewy Migaczewskiej przesyłam informację na temat konferencji, która może zainteresować Państwa studentów/tki.