Konferencja „Kim są Ślązacy? Strategie, tożsamości, podziały”

środa, 30 marca, 2016

Szanowni Państwo,

Poniżej zamieszczam zaproszenie na Konferencję „Kim są Ślązacy? Strategie, tożsamości, podziały”.

Z pozdrowieniami,

Katarzyna Włodkowska-Łoziak

 

Instytut Socjologii UJ zaprasza na spotkanie w ramach cyklu „SOCJOLOGIA W CENTRUM” pt. „Kim są Ślązacy? Strategie, tożsamości, podziały”. Spotkanie odbędzie się 31 marca (czwartek), godz. 18.00 w sali 79 (ul. Grodzka 52, II p.).

Wspólnie zastanowimy się m.in. nad następującymi pytaniami:

– Jak była i jest prowadzona polityka wobec Śląska?
– Jakie strategie działania podejmują Ślązacy?
– W jaki sposób Ślązacy wyrażają swoją tożsamość grupową? (pamięć historyczna, postpamięć, symbolika)
– Jakie nowe strategie tożsamościowe się pojawiają? W jaki sposób konstruują swoją tożsamość nowe pokolenia Ślązaków?

W debacie udział wezmą:

dr hab. Grażyna Kubica – adiunktka w Zakładzie Antropologii Społecznej. Pochodzi ze Śląska Cieszyńskiego. Interesuje się problematyką śląską, ewangelicką i żydowską oraz antropologią polityczną, wizualną, feministyczną oraz historią dyscypliny. Oprócz pracy naukowej zajmuje się także literaturą faktu, fotografią i filmem dokumentalnym. Angażuje się także w prace organizacji pozarządowych związane z projektami historii mówionej na Ukrainie i Śląsku Cieszyńskim. Została uhonorowana Nagrodą im. Narcyzy Żmichowskiej, Nagrodą Indywidualną Rektora UJ oraz kilkukrotnie nagrodą zespołową. W 2015 r. otrzymała I Nagrodę KLIO w kategorii Monografie Naukowe przyznawaną przez Porozumienie Wydawców Książki Historycznej.

dr hab. Ewa Michna – socjolożka, pracuje w Instytucie Amerykanistyki i Studiów Polonijnych UJ. Jej zainteresowania badawcze koncentrują się wokół socjologii narodu i stosunków etnicznych. Od lat prowadzi badania grup walczących o uznanie nie posiadających własnego państwa: Łemków, Rusinów Karpackich a od kilku lat także Ślązaków. Autorka licznych artykułów dotyczących problematyki bezpaństwowych mniejszości etnicznych w Europie Środkowo-Wschodniej i dwóch monografii: „Łemkowie. Grupa etniczna czy naród?” (1995), „Kwestie etniczno-narodowościowe na pograniczu Słowiańszczyzny Wschodniej i Zachodniej : ruch rusiński na Słowacji, Ukrainie i w Polsce” (2004).

dr hab. Maria Szmeja – socjolożka, pracuje na Wydziale Humanistycznym AGH. Od 1980 r. bada problematykę tożsamości mieszkańców Śląska. Prowadziła badanie w społecznościach monoetnicznych (Płużnica, Falkowice) oraz mieszanych (Góreczno, Rybnik,Katowice, Gliwice, Opava). Autorka licznych artykułów na temat identyfikacji etnicznej i narodowej Ślązaków, specyfiki kulturowej regionu i relacji z grupą dominującą oraz książek na temat Śląska: „Starzy i nowi mieszkańcy Opolszczyzny” (1997), „Niemcy? Polacy? Ślązacy!” (2000).

Prowadzenie: dr hab. Marcin Lubaś – antropolog społeczny, adiunkt w Instytucie Socjologii UJ. Prowadził badania terenowe poświęcone stosunkom międzyreligijnym w zachodniej części Republiki Macedonii. Interesuje się problematyką epistemologii nauk społecznych, współczesnej teorii antropologicznej, teorii zmian kulturowych (w szczególności kulturowych konsekwencji zmian technologicznych), polityki wielokulturowości, pokrewieństwa.

Strona wydarzenia na Facebooku: https://www.facebook.com/events/1728817864032323/

Pozdrawiam serdecznie

Anna Szwed