Konferencja ANEKSY KULTURY

czwartek, 28 czerwca, 2018

Szanowni Państwo,

Poniżej przesyłam zaproszenie do udziału w ogólnopolskiej konferencji Aneksy kultury. Dziedzictwo. Współczesność. Wirtualność.

Szanowni Państwo,

Mamy zaszczyt zaprosić Państwa na ogólnopolską konferencję Aneksy kultury. Dziedzictwo. Współczesność. Wirtualność.
Celem konferencji jest zebranie i wymiana doświadczeń środowiska życia kulturalnego, działającego w przestrzeniach muzealnych, zbiorów sztuki dawnej i współczesnej, promocji działań, dystrybucji efektów produkcji przemysłowej, promocji informacji o społecznym oddziaływaniu kultury, a także twórców, projektantów poruszających się w dziedzinach organizacji przestrzeni ekspozycyjnych dotyczących wielu zjawisk współczesnej kultury i życia gospodarczego. Wobec rozwoju sztuki projektowania w dziedzinach projektowania architektury, architektury wnętrz, zwłaszcza projektowania przestrzeni ekspozycyjnych, i dynamicznego rozwoju mediów jako nowego przekazu informacji oraz wirtualnego śledzenia zjawisk kultury uznajemy za konieczne zorganizowanie interdyscyplinarnego forum jako ważnego spotkania ludzi wielu dyscyplin, których łączą wspólne zainteresowania i troska o rozwój kultury.

TERMIN KONFERENCJI
15–16.11.2018 r.
ORGANIZATOR
Akademia Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie
Wydział Architektury Wnętrz
Katedra Projektowania Przestrzeni Ekspozycyjnych i Multimedialnych
ZGŁOSZENIA
Warunkiem udziału w konferencji jest rejestracja polegająca na przesłaniu abstraktu planowanego wystąpienia na adres mailowy: aneksykultury@asp.krakow.pl do dnia 15 października 2018 r. Prosimy o przesłanie deklaracji udziału do dnia 31 lipca 2018 r.
STRONA INTERNETOWA
W załączniku więcej informacji o obszarach tematycznych konferencji oraz wymaganiach redakcyjnych.
W razie pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt mailowy: aneksykultury@asp.krakow.pl.

Z wyrazami szacunku,

Wydział Architektury Wnętrz
Katedra Projektowania Przestrzeni Ekspozycyjnych i Multimedialnych
Akademia Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie