Komunikat ze SJO – dotyczy uznawania certyfikatów

piątek, 22 listopada, 2019

Szanowni Państwo,

W informacji dla studentów, którą przesyłaliśmy do Państwa w punkcie II jest błąd w dacie dotyczącej uznawalności certyfikatu. Zamiast luty 2016 powinno być luty 2017.

Punkt ten powinien brzmieć następująco:

  1. Dotyczy studentów, którzy legitymują się certyfikatem znajomości języka obcego na poziomie B-2 lub wyższym (w skali ESOKJ) nie starszym niż 3 lata (czyli luty 2017) na dzień rozpoczęcia zajęć wymienionym w załączniku nr 2 do Uchwały Senatu AGH nr 57/2019 z dnia 24 kwietnia 2019 r.

Przepraszamy za pomyłkę i uprzejmie prosimy o przekazanie tej informacji studentom.

— Renata Skiba Studium Języków Obcych Akademia Górniczo-Hutnicza ul. Kawiory 26a 12 617-47-46