Komunikat Prorektor ds. Studenckich Anny Siwik, Prof. AGH, w sprawie zapomóg w okresie epidemii

środa, 25 marca, 2020

Poniżej zamieszczam komunikat Pani Prorektor ds. Studenckich Anny Siwik, Prof. AGH, w sprawie zapomóg w okresie epidemii.

Treść komunikatu.

 

dr Anna Małecka
Prodziekan ds. Współpracy i Studentów