JM Nieobecność

niedziela, 15 października, 2017

Szanowni Państwo,
Z powodu służbowego wyjazdu nie będzie mnie w Krakowie w dniach 16-20 października. Odrabianie wszystkich
zajęć zostało ustalone z PT Studentami i z programem UniTime.
Z poważaniem,
Janusz Mucha