Janusz Mucha — dyżury w dniach 9 i 10 lipca

piątek, 6 lipca, 2018

Wiadomość od Pana Profesora:

Ponawiam zaproszenie dla PT Studentów II roku socjologii do odwiedzania mnie
podczas dyżurów. W najbliższy poniedziałek ten dyżur odbędzie się, wyjątkowo,
od godziny 10:30 do 11:30,
zaś dyżur wtorkowy odbędzie się w dotychczasowym terminie, czyli w godzinach
15:15-16:15.
Z poważaniem,
Janusz Mucha