INTERSTUDENT 2019 – Konkurs na najlepszego studenta zagranicznego w Polsce

poniedziałek, 3 grudnia, 2018

Szanowni Państwo, zapraszam do zapoznania się z informacjami na temat Konkursu Interstudent 2019:

„DO 12 GRUDNIA MOŻNA ZGŁASZAĆ KANDYDATÓW DO IX EDYCJI KONKURSU
INTERSTUDENT NA NAJLEPSZEGO STUDENTA ZAGRANICZNEGO W POLSCE.

Chcemy nagrodzić zagranicznych studentów, którzy budują współpracę
między kulturami i wzbogacają polskie środowisko akademickie. Konkurs
organizowany jest w ramach programu „Study in Poland”. W polskich
uczelniach studiuje obecnie ponad 70 tysięcy obcokrajowców. Kapituła
Konkursu wybierze najlepszych spośród studentów zagranicznych
studiujących w polskich uczelniach publicznych i niepublicznych, na
studiach licencjackich, magisterskich i doktoranckich.

Warunkiem udziału w konkursie jest aktywność w lokalnym środowisku
studenckim – kulturalna, społeczna, ekologiczna, sportowa oraz dobre
wyniki w nauce, czy też udział w ciekawych projektach badawczych.

Kandydatów zgłaszać mogą ich profesorowie, opiekunowie, władze
uczelni, biura współpracy zagranicznej, samorządy studenckie, a
także koleżanki i koledzy.

Z doświadczenia poprzednich edycji wiemy, że zwycięzcy konkursu są
znakomitymi „ambasadorami” uczelni, na których studiują oraz naszego
kraju. Nagłośnienie konkursu i sylwetek laureatów przez media daje
Uczelni znakomitą możliwość zaprezentowania swoich osiągnięć w
procesie umiędzynarodowienia.

Konkurs INTERSTUDENT organizowany jest pod Honorowym Patronatem prof.
dr. hab inż. Jana Szmidta, przewodniczącego Konferencji Rektorów
Akademickich Szkół Polskich. Partnerami Konkursu są: Konferencja
Rektorów Akademickich Szkół Polskich, Parlament Studentów RP i
Krajowa Reprezentacja Doktorantów.

Gala Finałowa konkursu INTERSTUDENT odbędzie się 17 stycznia 2019 r.
w Warszawie, w Aulii Kryształowej SGGW, podczas konferencji „Studenci
zagraniczni w Polsce”.

Termin nadsyłania zgłoszeń upływa 12 GRUDNIA 2018 R.”
www.studyinpoland.pl/interstudent

Pozdrawiam

Katarzyna Piwowar