indywidualne kalendarze / wyniki zapisów na seminaria i fakultety

poniedziałek, 3 października, 2016

Szanowni Państwo,

Po zalogowaniu na stronie https://plan.agh.edu.pl, wybraniu Personal Schedule i Search znajdą Państwo swój indywidualny kalendarz elektroniczny wraz z właściwą grupą ćwiczeniową i zapisem na seminaria / fakultety. Polecam umieszczenie iCalendar URL w aplikacjach kalendarzowych zgodnie ze wskazówkami. Aplikacje te będą wtedy odnotowywać automatycznie dodatkowe terminy zajęć, zaliczeń i egzaminów.

Lada chwila spłynie mail z potwierdzeniem zapisów, w którym, oprócz listy kursów, znajdą Państwo linki do ich sylabusów i adresy mailowe prowadzących.

Zwracam uwagę, że pewna niewielka grupa studentów, która przesłała zgłoszenia w turze podstawowej, nie ma takiego zapisu na kursy, który daje wymaganą przez program studiów liczbę ECTS za przedmioty obieralne. Dotyczy to szczególnie osób, które przesłały zgłoszenia na fakultety „Kino jako kultura i technika audiowizualna” oraz „Łamanie schematów myślowych”, najbardziej pożądane kursy i nie podały do nich alternatywy, a także 3 studentów socjologii 3ciego roku, którzy próbowali zapisach się na najbardziej oblegane seminaria, a nie mieli rezerwacji promotora.

Od 12:00 zaczyna się tura uzupełniająca, w której dostępne będą miejsca niezajęte w turze podstawowej, jeśli były takie i dodatkowa pula miejsc dostępna tylko w turze uzupełniającej, zgodnie z postulatem WRSS WH AGH. Studenci mogą też zamieniać się miejscami. W turze uzupełniającej liczy się kolejność zgłoszeń. Tura uzupełniająca będzie trwała do odwołania.

Proszę pamiętać, że fakultety przypisane do konta studenckiego stają się obowiązkowe, zatem jeśli zapisują się Państwo na „nowy” przedmiot, proszę pamiętać o usunięciu zapisu na „stary”.

Informacje dot. zapisów, w tym FAQ i videotutorial, znajdą Państwo na stronie http://sprawdz.plan.agh.edu.pl/index.php/wh/studia-stacjonarne/s-zimowy-2016-2017/fakultety

Pozdrawiam,

Anna Kulpa