ENGLISH THE POWER 3.5 WAY

środa, 12 lutego, 2020

ENGLISH THE POWER 3.5 WAY
Studencie IV i VI semestru 2019/2020 studiów stacjonarnych planujący karierę zawodową w branży IT i pokrewnych – zapraszamy na warsztaty z języka angielskiego!
Jeśli:
uważasz, że Twoja znajomość języka angielskiego wciąż nie jest perfekcyjna,
chciałbyś dobrze zaprezentować się w procesie rekrutacyjnym do pracy,
sprawnie komunikować się w mowie i piśmie pracując w zespołach międzynarodowych,
skutecznie promować swoje pomysły i brać udział w dyskusjach,
zapraszamy na szkolenie.
Na zajęciach będziemy dużo rozmawiać, zastanawiać się jak wybrnąć z trudnych językowo i kulturowo sytuacji, które mogą pojawić się w pracy.
W domu, w zależności od ilości czasu, który będziesz mógł na to poświęcić, będziesz czytać, redagować teksty i robić ćwiczenia rozwijające Twoje umiejętności językowe.
Szczegóły dotyczące szkolenia, terminów zapisów i warunków rekrutacji znajdziesz w zakładce POWER 3.5 na stronie SJO AGH: http://www.sjo.agh.edu.pl/power.php
Kontakt do Wydziałowego Biura Projektu:
Tel. 12 617 32 03
e-mail: jakubowska@agh.edu.pl