Egzaminy kierunkowe – terminy, godziny i sale

czwartek, 21 czerwca, 2018

Szanowni Państwo,
Pani Prodziekan ustaliła terminy egzaminów kierunkowych
dla Socjologii
I termin:
27.06 godz. 10.15 sala 128 – zapisy do 25.06 w celu przygotowania listy
9.07 godz. 10.00 sala 128 – zapisy do 4 lipca
II termin:
5.09 – zapisy do 27.08
10.09 – zapisy do 6.09

dla Kulturoznawstwa
I termin:
27.06 godz. 9.30 sala 129 – zapisy do 25.06 w celu przygotowania listy
3.07 godz. 10.00 sala 129 – zapisy do 28.06
II termin:
9.07 – zapisy do 4 lipca
5.09 – zapisy do 27.08

WAŻNE !!! – warunkiem dopuszczenia do egzaminu kierunkowego jest zaliczenie ostatniego semestru (6) potwierdzone wpisami ocen do WU
ZAPISY w dziekanacie w godzinach dyżuru lub droga mailową z podanymi danymi – imię i nazwisko, promotor i termin egzaminu tj. data
z pozdrowieniami