Dzień Języków Obcych

poniedziałek, 10 czerwca, 2019

Szanowni Państwo,

Na prośbę Koła Naukowego Blabel przy Studium Języków Obcych AGH przekazuję poniższe zaproszenie na Dzień Języków Obcych:

 

Szanowni Państwo!

W imieniu opiekunek KN Blabel oraz działających w nim studentów serdecznie proszę o przesłanie Państwa studentom poniższego zaproszenia na Dzień Języków Obcych.

Część pierwsza jest świetną okazją do zapoznania się z nagrodzonymi referatami Sekcji Humanistycznej 56. Konferencji Kół Naukowych Pionu Hutniczego (9.30 – 11.00), po czym nastąpi wręczenie pamiątkowych dyplomów laureatom konferencji z rąk Pani Kierownik SJO mgr Anny Krukiewicz-Gacek.

Kolejna część ma charakter warsztatów, stąd też liczba miejsc jest ograniczona do 25 osób na każde warsztaty. Proszę o informację zwrotną o chęci uczestniczenia Państwa grupy w konkretnych zajęciach na adres mailowy: mlis@agh.edu.pl

Wszystkie szczegóły znajdują się na plakacie dołączonym do niniejszego maila.

Z uszanowaniem,

Monika Lis
Opiekun KN Blabel
SJO AGH