Dyżury Władz Wydziału w okresie urlopowym

piątek, 22 lipca, 2016

Szanowni Państwo,

na uprzejmą prośbę Pani Dziekan Prof. Barbary Gąciarz informuję, że w dniach od 25.07. do 4.09 br. Pani Dziekan będzie na urlopie.

W zastępstwie, upoważnionymi osobami do podejmowania decyzji w imieniu Pani Dziekan będą:

25.07-5.08 Pani Prodziekan dr Anna Małecka

8.08-12.08 Pani Prodziekan dr Ewa Migaczewska

16.08-31.08 Pan Prodziekan prof. Zbigniew Pasek

1.09-4.09 Pani Prodziekan dr Anna Małecka

W bardzo ważnych sprawach można kontaktować się z Panią Dziekan drogą mailową.

 

Przypominam, że w okresie Światowych Dni Młodzieży Uczelnia bedzie całkowicie zamknięta.

 

Z poważaniem

Magdalena Żmudzka