Dr Tomasz Wierzchowski – egzaminy

piątek, 31 stycznia, 2020

4.02.2020 r. o godz 12.30 – 14.00 – egzamin z Wstępu do prawoznawsta i podstawowych elementów prawa oraz 0 14.30-16.00 – zaliczenie  z Elementów Prawa Konstytucyjnego i Praw człowieka – s. 424.

Egzamin poprawkowy termin II
10.02.2020 r. – s. 424
12.30-14.00 oraz 14.30-16.00