Dr Łucja Kapralska – dyżury

czwartek, 6 lutego, 2020

Dr Łucja Kapralska informuje, iż z powodu urlopu jest nieobecna na dyżurach w dniach 10 i 11 lutego 2020.
Kolejne dyżury odbędą się w nowych terminach po przerwie semestralnej.