dochód z gospodarstwa rolnego za 2015r.

piątek, 23 września, 2016

Szanowni Państwo,

Osoby starające się o stypendium socjalne uprzejmie informuję, że wg Obwieszczenia Prezesa GUS przeciętny dochód z pracy w indywidualnych gospodarstwach rolnych z 1 ha przeliczeniowego wynosił w 2015r. 1975 zł.

Z pozdrowieniami,

Katarzyna Włodkowska-Łoziak