Collegium Invisibile – Rozwiń swój potencjał wśród najlepszych!

piątek, 25 stycznia, 2019

Do dnia 10 marca 2019 r. trwa pierwszy etap rekrutacji do Collegium Invisibile!
.
Stowarzyszenie Naukowe Collegium Invisibile jest najstarszą w Polsce organizacją oferującą indywidualny system kształcenia. Poprzez współpracę z najwybitniejszymi przedstawicielami nauki oraz organizację wyjątkowych w skali kraju programów edukacyjnych Collegium zapewnia swoim członkom unikatowe możliwości rozwoju naukowego i działalności społecznej.
.
Zapraszamy do dołączenia do naszego grona w ramach tegorocznej rekrutacji!
.
Rekrutacja dotyczy osób studiujących na polskich uczelniach oraz osób studiujących za granicą, które posiadają polskie obywatelstwo. O członkostwo mogą ubiegać się studenci uczelni wyższych, będący w chwili składania aplikacji studentami II–III roku studiów pierwszego stopnia, I–II roku drugiego stopnia lub II–VI roku studiów jednolitych.
.
Rekrutacja do Collegium Invisibile składa się z dwóch etapów. W ramach pierwszego etapu ocenie podlegają nadesłane przez kandydata formularz oraz praca pisemna o charakterze naukowym (o objętości do ok. 3500 słów; po polsku lub angielsku, ew. w innym języku po konsultacji ze stowarzyszeniem). Drugi etap stanowi rozmowa kwalifikacyjna, sprawdzająca predyspozycje i motywację kandydatów do studiowania w Collegium.
.
Formularz rekrutacyjny dostępny jest pod adresem: https://goo.gl/forms/TqIDBPXFWHYSr8Dj2.
.
Po szczegółowe informacje na temat rekrutacji zapraszamy na oficjalną stronę Stowarzyszenia: http://ci.edu.pl/rekrutacja/.

.
Wszystkich zainteresowanych działalnością Collegium Invisibile zachęcamy do polubienia naszego profilu COLLEGIUM INVISIBILE