Zaproszenie na seminarium „Społeczne aspekty energetyki rozproszonej”

środa, 6 listopada, 2019

W imieniu Pana dr hab. Jacka Gądeckiego zamieszczam poniższe ogłoszenie.

 

Szanowni Państwo,

W imieniu organizatorów zapraszamy do udziału w seminarium „Społeczne aspekty energetyki rozproszonej”,
które odbędzie się 14 listopada b.r. w Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie, al. A. Mickiewicza 30,
budynek B1, sala H24.

Celem spotkania będzie dyskusja społecznych uwarunkowań rozwoju energetyki rozproszonej w Polsce.
W szczególności skupimy się na zagadnieniach istotnych z punktu widzenia istniejących klastrów energii
i tych dopiero powstających. Ważnym kontekstem spotkania będą zmiany oraz ich konsekwencje dla
spółdzielczości energetycznej czy zachowań prosumenckich.

W szczególności skoncentrujemy się na trzech centralnych obszarach problemowych:
– edukacja na rzecz energetyki rozproszonej i konkurencyjne modele komunikacji z użytkownikiem końcowym,
– energetyka rozproszona jako odpowiedź na ubóstwo energetyczne,
– kwestie uspołecznienia energetyki rozproszonej, w tym rola prosumentów, wspólnot energetycznych
czy spółdzielczości energetycznej;

Wydarzenie jest szóstym z cyklu seminariów i warsztatów realizowanych w ramach projektu „Rozwój energetyki
rozproszonej w klastrach energii (KlastER)”. Organizatorami są członkowie konsorcjum realizującego projekt
KlastER – Akademia Górniczo-Hutnicza, Ministerstwo Energii(lider konsorcjum) oraz Narodowe Centrum
Badań Jądrowych. Projekt KlastER jest realizowany na podstawie umowy z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju
w ramach strategicznego programu badań naukowych i prac rozwojowych GOSPOSTRATEG. Wśród celów projektu
znajdują się m.in. wypracowanie strategii rozwoju klastrów energii w Polsce, utworzenie Sieci Kompetencji
dla Energetyki Rozproszonej jako szerokiej platformy współpracy wszystkich interesariuszy, wypracowanie
i wdrożenie rozwiązań wspierających zarządzanie w klastrach referencyjnych, a także działalność
popularyzatorska i edukacyjna.

Do    udziału    w    seminarium   zapraszamy   przedstawicieli   inicjatyw energetycznych,
w  tym  koordynatorów klastrów energii oraz reprezentantów środowisk   nauki,   biznesu,
samorządu   terytorialnego   i  organizacji pozarządowych   zainteresowanych   współpracą
przy  rozwijaniu  energetyki rozproszonej.

Udział w wydarzeniu jest bezpłatny, jednak z uwagi na ograniczoną liczbę miejsc (max. 80 osób)
w razie zainteresowania prosimy o możliwie szybkie potwierdzenie uczestnictwa za pośrednictwem
formularza rejestracyjnego:

https://evenea.pl/event/seminarium6klaster/

Organizatorzy zastrzegają sobie możliwość ograniczenia uczestnictwa w seminarium do
jednego przedstawiciela instytucji.

Link do pliku pdf z programem konferencji – Program konferencji: