czwartek, 10 października, 2019

Szanowni Państwo,
test potwierdzający znajomość języka polskiego wystarczającą do podjęcia studiów na AGH, zdawany w trakcie rekrutacji, nie zwalnia z uczęszczania na obowiązkowe lektoraty języka polskiego.