Stypendium w Niemczech

poniedziałek, 15 października, 2018

GFPS-Polska zaprasza studentów i doktorantów wszystkich kierunków do składania wniosków o stypendium w Niemczech na semestr letnim 2018/2019 (w terminie od lutego 2018 do lipca 2019).

Termin zgłoszeń upływa 31.10.2018.

Wartość stypendium przyznawanego przez GFPS-Polska obejmuje:

  • Miesięczne stypendium w wys. 580 euro.
  • Pomoc w znalezieniu miejsca w akademiku lub na kwaterze prywatnej.
  • Udział w dwóch czterodniowych seminariach (na początku semestru seminarium „DNI MIAST” – integracyjno-powitalne, oraz pod koniec semestru seminarium „FORUM” – podsumowujące pobyt).
  • Z chwilą immatrykulacji stypendyści GFPS stają się pełnoprawnymi studentami.

Od kandydatów oczekuje się komunikatywnej znajomości języka niemieckiego w mowie i piśmie (poziom minimalny: B1), a także gotowości do aktywnego włączenia się w życie naukowe, kulturalne i towarzyskie wspólnoty akademickiej podczas studiów w Niemczech.

Szczegóły: https://www.gfps.pl/info/