Tablica ogłoszeń

Wiadomości wydziałowe

08.01.2021
Zasady organizacji i trybu zaliczania zajęć w zimowej sesji egzaminacyjnej 2020/2021 - studia stacjonarne pierwszego i drugiego stopnia

Na podstawie Zarządzenia Rektora AGH nr 45/2020 w sprawie szczegółowej organizacji roku akademickiego 2020/21, a także Regulaminu Studiów AGH, ustalam następujące zasady organizacji zimowej sesji egzaminacyjnej na studiach stacjonarnych pierwszego i drugiego stopnia Wydziału Humanistycznego AGH w roku akademickim 2020/2021.

----------------------------------------------------------

20.10.2020
Komunikat Prorektora ds. studenckich w sprawie stawek stypendialnych na rok 2020/2021

Zachęcamy do zapoznania się z komunikatem Prorektora ds. studenckich w sprawie stawek stypendialnych na rok 2020/2021.

----------------------------------------------------------

13.10.2020
Wnioski o stypendium Rektora

Szanowni Państwo,

Zachęcamy do zapoznania się z treścią komunikatu Pana Prorektora, dotyczącego składania wniosków o stypendium rektora oraz z tabelą limitów średnich, uprawniających do składania wniosku.
Studenci obsługiwani przez system USOS składają wniosek elektroniczny w systemie USOSweb, studenci obsługiwani przez system Wirtualna Uczelnia mogą pobrać wniosek.
Wydrukowany, wypełniony i podpisany wniosek w wersji papierowej należy dostarczyć do Dziekanatu w nieprzekraczalnym terminie do 19 października br. Wniosek można wysłać pocztą tradycyjną na adres Dziekanatu WH (dane kontaktowe w zakładce Kontakt) lub złożyć w skrzynce na sprawy studenckie na portierni budynku D-13.
W związku z licznymi pytaniami uprzejmie informujemy, że studenci zainteresowani składaniem wniosku o stypendium rektora za wysoką średnią ocen, którzy w ubiegłym roku akademickim byli studentami Wydziału Humanistycznego, NIE MUSZĄ dołączać zaświadczenia potwierdzającego średnią ocen, mimo że taka informacja pojawia się w systemie USOS. Jedynym wymaganym dokumentem jest papierowa postać wniosku. Potwierdzenie średniej ocen dołączają TYLKO osoby, które poprzedni rok akademicki realizowały w innej uczelni lub na innym Wydziale.

----------------------------------------------------------

30.09.2020
Odbiór legitymacji studenckich

Odbiór legitymacji studenckich będzie możliwy tylko w określone dni i o określonych godzinach. Informacja w tej sprawie zostanie wysłana na Państwa adresy email w domenie student.agh.edu.pl. Student zgłasza się po odbiór legitymacji z wypełnionym potwierdzeniem odbioru ELS. Prosimy o sprawdzenie poczty, przestrzeganie ustalonego grafiku i zachowanie dystansu społecznego w budynku.

----------------------------------------------------------

30.09.2020
Dyżury pracowników naukowych w semestrze zimowym 2020/2021

Aktualne dyżury pracowników naukowych.

----------------------------------------------------------

24.09.2020
Dochód z 1 hektara przeliczeniowego w 2019 roku

Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia  23  września 2020 r. w sprawie wysokości przeciętnego dochodu z pracy w indywidualnych gospodarstwach rolnych z 1 ha przeliczeniowego w 2019 r.

Na podstawie art. 18 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 333) ogłasza się, że przeciętny dochód z pracy w indywidualnych gospodarstwach rolnych z 1 ha przeliczeniowego wyniósł w 2019 r. 3244 zł.

----------------------------------------------------------

24.09.2020
Zapisy na przedmioty obieralne z Bloku obcojęzycznego UBPO

Studenci Wydziału Humanistycznego - 3 semestr I stopnia Informatyki Społecznej i Socjologii oraz Informatyki Społecznej 1 semestr drugi stopień mogą się już zapisywać na przedmioty z Bloku obcojęzycznego Uczelnianej Bazy Przedmiotów Obieralnych. Zostały im przyznane żetony. Krótka instrukcja, dla studentów, którzy po raz pierwszy będą korzystać z rejestracji żetonowej.