Szkolenie biblioteczne – 19.10 (czwartek) – I socj.lic. i I SUM socj.

Zostały ustalone terminy szkoleń bibliotecznych dla I r. socjologii oraz I r. SUM -dot. studentów, którzy takiego szkolenia nie odbyli:

19.10 (czwartek) - g. 9,30 (I gr.)

g. 10,30 (II gr)

Szkolenie jest obowiązkowe i odbędzie się w Bibliotece wydziałowej.

Serdecznie zapraszam

Maria Kogutowska