Studium Zarządzania Funduszami Unii Europejskiej

Studium Podyplomowe

Sekretariat studiów 

Ul. Gramatyka 8a. p. 113.

tel 12 - 617 4250, 502 640 663
ROZPOCZYNAMY REKRUTACJĘ NA  ROK AKADEMICKI  2015/2016

Początek zajęć -  II połowa listopada 2015

 Studia uwzględniają nowy okres finansowania 2014 - 2020

w celu pobrania formularza rejestracyjnego kliknij tutaj

O STUDIACH

Studia adresowane są do pracowników administracji państwowej i samorządowej, przedsiębiorstw, banków i instytucji finansowych, do przedsiębiorców, którzy chcą skutecznie prowadzić działalność gospodarczą na jednolitym rynku europejskim, do przedstawicieli organizacji pozarządowych i placówek oświatowych,  do osób indywidualnych które chcą aplikować o środki z funduszy europejskich.

Celem Studium jest przygotowanie słuchaczy do  pozyskania funduszy, zarządzania funduszami współfinansowanymi ze środków Unii Europejskiej oraz zapoznanie z praktycznymi aspektami wykorzystania środków unijnych. Ponadto słuchacze otrzymają kompendium wiedzy na temat struktur, instytucji i zasad funkcjonowania Unii Europejskiej.

Studia uwzględniaja nowy okres finansowania 2014 - 2020

Program ramowy :

Moduł A: Zarządzanie Funduszami Unii Europejskiej - 170 godzin:

- Zasady przygotowania projektów
- Projektowanie - warsztaty
- Fundusz spójności i fundusze strukturalne
- Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
- Europejski Fundusz Społeczny
- Monitoring, ewaluacja, zamówienia publiczne
- Programy wspólnotowe
Studium wykonalności, biznesplan, montaż finansowy
-
- Partnerstwo w projektach unijnych
- Zarządzanie i wdrażanie funduszy unijnych, rozliczanie funduszy
- Przykłady dobrych praktyk - prezentacja zrealizowanych projektów
Inne źródła finansowania
Moduł B: Konwersatoria o tematyce prawno-instytucjonalnej -

20 godzin:

- Instytucje i polityka regionalna Unii Europejskiej
- Unia gospodarcza i walutowa oraz jednolity rynek europejski

W sumie 190  godzin zajęć (wykłady, ćwiczenia, warsztaty studia przypadków, praca z dokumentami, semianaria  dyplomowe, indywidualne konsulatcje)

Słuchacze po ukończeniu Studium będą posiadać wiedzę teoretyczną oraz praktyczne umiejętności dotyczące przygotowania, zarządzania projektami dofinansowanych ze środków publicznych krajowych oraz unijnych z perspektywy samorządu terytorialnego, przedsiębiorstwa, instytucji administracji publicznej, organizacji pozarządowej, oświatowej oraz instytucji finansowej.

Warunkiem ukończenia studiów jest uczestniczenie w zajęciach, zdanie  kolokwiów z przedmiotów  wykładanych

oraz przygotowanie indywidualnego lub  zespołowego projektu pozyskiwania środków unijnych ocenianego w ramach obrony pracy dyplomowej przez  ekspertów w zakresie pozyskiwania funduszy.

Kontakt

Adres Studium: Wydział Humanistyczny AGH
ul. Gramatyka 8a, p. nr 113 (1 piętro);
e-mail: chromik@agh.edu.pl

     wnss_ue@agh.edu.pl
tel.:(012) 617 42 50, fax: (012) 617 43 81
lub 502 640 663 (kierownik Studium)


LOGOWANIE dla obecnych studentów