Studia Podyplomowe – Skuteczna Komunikacja i Kreowanie Wizerunku – 3 edycja 2019/20

3 edycja 2019/20

Studia są adresowane do polityków, dyrektorów, doradców medialnych, rzeczników prasowych, pracowników PR, HR, marketingu i promocji. Uczestniczyć w nich mogą absolwenci wszystkich szkół wyższych. Słuchacze po ukończeniu Studiów będą posiadać wiedzę teoretyczną oraz umiejętności praktyczne z zakresu kreowania wizerunku firm i osób, wywierania efektywnego wpływu, skutecznej komunikacji interpersonalnej, korzystnego prezentowania firmy i własnej osoby na różnych etapach kariery.

Wymagane dokumenty do zapisu:

  • zgłoszenie (formularz jest do pobrania ze strony internetowej studiów)

  • kopia dyplomu ukończenia studiów wyższych

  • kopia dowodu wpłaty dokonanej do 22 XI 2019 r.


Organizacja studiów:

Program zajęć obejmuje 135 godzin wykładów i warsztatów. Zajęcia rozpoczną się od śniadania powitalnego w dniu 23 XI 2019 o godz. 9 00 i realizowane będą w soboty i niedziele od godz. 9 do 17 w salach 130 i 132 przy ul. Gramatyka 8a (budynek D – 13) w następujących terminach: 23-24 XI, 7-8 XII, 11-12 I, 15-16 II, 29 II-01 III, 14-15 III, 25-26 IV. Uczestnicy otrzymają świadectwa w języku polskim i angielskim zgodne z regulaminem Studiów Podyplomowych AGH. Koszt udziału wynosi 3 000 zł. Wpłat można dokonać w 10 nieoprocentowanych ratach na konto AGH nr: 96 1240 4722 1111 0000 4858 2922 z adnotacją: SKiKW ed. 3, podając imię i nazwisko słuchacza.

Na studia można uzyskać dofinansowanie z Bazy Usług Rozwojowych PARP w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych. Zarządzają nimi Urzędy Marszałkowskie w ramach środków z Europejskiego Funduszu Społecznego przeznaczonego na wspieranie rozwoju przedsiębiorców i pracowników. Informacje na ten temat znajdą Państwo na stronie: https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl/uslugi/view?id=180611. Szczegółowe zasady i procedury ubiegania się o środki oraz ich rozliczania w każdym z województw są podane na stronie http://serwis-uslugirozwojowe.parp.gov.pl/dofinansowanie. Dodatkowe informacje można uzyskać od konsultantów BUR t. 801 808 108 lub pod adresem: info_uslugirozwojowe@parp.gov.pl.

Zgłoszenia przyjmujemy do wyczerpania limitu 36 miejsc lub do 22 XI 2019 roku. O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń. Do udzielania informacji i przyjmowania zapisów uprawnieni są:

  • Kierownik Studiów dr Andrzej Augustynek (tel. 605 676 011; e-mail. aaugust@agh.edu.pl).

  • Administrator płatnych form kształcenia mgr Katarzyna Chromik – Myśliwiec (D 13 ul. Gramatyka 8a p. 124, tel. 12 617 4251, e-mail: chromik@agh.edu.pl)


Program_skrócony SKiKW 3 edycja
Program_pelny SKiKW 3 edycja
Zgłoszenie EN
Zgłoszenie PL
Oswiadczenie_o_zapoznaniu_sie_z_Regulaminem_studiow_podyplomowych_w_AGH SKiKW- 3 ed