Studenci WH jako młodzi uczeni

Nauka

Studenci WH AGH prowadzą aktywną działalność naukową przede wszystkim w obrębie Kół Naukowych. Władze oraz pracownicy Wydziału bardzo cenią sobie tę aktywność. W tym miejscu chcemy jednak zwrócić uwagę na "dorosłą" pracę naukową naszych studentów, polegającą na aktywnym udziale (z referatami lub posterami) w konferencjach naukowych, polskich i zagranicznych, oraz na publikacji książek, artykułów, rozdziałów w pracach zbiorowych, recenzji w czasopismach naukowych, które zostały przygotowane podczas studiów na podstawie prac zaliczeniowych, seminaryjnych, fragmentów prac dyplomowych lub całych tych prac. Dorobek publikowany jest dostępny w Bibliotece WH AGH* .

Konferencje

  • Referaty

  • Postery


Publikacje

  • Książki

  • Artykuły

  • Rozdziały w pracach zbiorowych

  • Recenzje w czasopismach naukowych

  • Tłumaczenia


*Informacje tu umieszczone będą systematycznie uzupełniane. Autorów, którzy zostali pominięci w powyższym spisie, prosimy o kontakt z profesorem Januszem Muchą (jmucha@post.pl) oraz dr Katarzyną Leszczyńską (kaszha@poczta.fm)