Strategiczna komunikacja marki

Studia podyplomowe

Uwaga! Rekrutacja na III edycję studiów podyplomowych rozpoczęta. Poniżej prezentujemy zmodyfikowany program studiów obowiązujący od r. akademickiego 2015/2016

 

Studia Podyplomowe "Strategiczna Komunikacja Marki" (2 semestry, 197 godz.), 4300 zł za całość

Charakterystyka studiów:


Celem studiów podyplomowych jest zdobycie przez uczestników (w relatywnie krótkim czasie - jednego roku) wszechstronnej wiedzy oraz umiejętności, które umożliwią wykonywanie pracy na stanowiskach wymagającychstrategicznego planowania komunikacji marki, jak: strategic planner/brand planner, media planner, specjalista/kierownik ds. komunikacji marketingowej czy menedżer ds. marki (brand manager) w agencjach reklamowych, domach mediowych i działach marketingu firm z różnych branż.


Zajęcia będą prowadzone przez nauczycieli akademickich oraz doświadczonych pracowników z branży medialno-reklamowej w oparciu o najnowszą wiedzę z zakresu opracowywania i wdrażania strategii komunikacji marketingowej (Zob. sylwetki wykładowców).


Słuchacze w trakcie zajęć zapoznają się z całym procesem strategicznym, umożliwiającym rozumienie, przygotowanie oraz wdrożenie strategii komunikacji dla określonej marki (od briefu klienta, przez analizę zachowań konsumenta i konkurencji, po planowanie działań reklamowych w różnych mediach). Zdobędą również wysokie umiejętności analityczne, syntezowania problemów marki, strategiczne i kreatywne.


Program studiów (197 godz.)


Moduł I. Wzmacnianie własnego potencjału strategicznego
 • English for Integrated Marketing Communication

 • Sztuka prezentacji, czyli jak sprzedać strategię

 • Myślenie strategiczne - czym jest i dlaczego warto

 • Trening kreatywnego myślenia


Moduł II. Badawcze i analityczne obszary strategiczne
 • Badania społeczne i marketingowe

 • Analiza strategiczna marki i kategorii

 • Psychologia marki – poznawcze i emocjonalne mechanizmy

 • Wizerunki i pozycjonowanie marek w badaniach marketingowych

 • Analiza strategiczna konkurencji i konsumenta

 • Style konsumpcji


Moduł III. Tworzenie strategii komunikacji marketingowej
 • Formy komunikacji marketingowej – rodzaje, cele, działania, efektywność

 • Rola insightów konsumenckich w komunikacji marki

 • Pozycjonowanie marki

 • Komunikacja marki w mediach tradycyjnych i nowych

 • Narzędzia wspomagające opracowanie strategii


Moduł IV. Narzędzia i metody wspomagajace tworzenie komunikacji marki
 • Semiotyka w analizie i projektowaniu komunikacji marketingowej

 • Typy strategii komunikacji oraz metodyka pracy strategicznej

 • Narzędzia wspomagajace opracowywanie strategii

 • Neuromarketing - klucz do przyszłości marek?

 • Rodzaje briefów –  czym są i jak je przygotować


Sylwetka absolwenta


Studia skierowane są do osób, które pracują, rozpoczynają bądź planują pracę w branży marketingowej /reklamowej, np. w agencjach reklamowych i interaktywnych, domach mediowych, instytutach badawczych lub firmach, w których odpowiadają za promocję marki po stronie klienta. Adresatami studiów są również osoby zainteresowane zdobyciem najnowszej wiedzy oraz poznaniem skutecznych narzędzi niezbędnych w pracy wymagającej wiedzy z zakresu opracowywania strategicznej komunikacji marki.


Informator dla słuchaczy - do pobrania

Plan studiów (wersja skrócona) - do pobrania

Regulamin Studiów Podyplomowych AGH - do pobrania

Czas trwania:

2 semestry (od III 2016 r. do III 2017 r.)


Termin zgłoszeń:


od 18.01 do 30 II 2016 r.


Wymagane dokumenty:
 • kwestionariusz (pobierz)

 • podanie (pobierz)

 • odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych

 • kserokopia dowodu osobistego


Tryb zgłoszeń:


kolejność zgłoszeń


Liczba miejsc:


44


Miejsce zgłoszeń:


Wydział Humanistyczny AGH (pawilon D-13, pokój 113)


ul. Gramatyka 8a, 30-071 Kraków


(z dopiskiem: "Strategiczna Komunikacja Marki", pok. 113).


osobiście lub listownie


Osoba przyjmująca zgłoszenia i udzielająca informacji:


mgr Katarzyna Chromik-Myśliwiec


Tel. 012 617 42 51 (od pon. do piątku).

e-mail: chromik(at)agh.edu.pl

kierownik studiów: dr Grzegorz Ptaszek

gptaszek(at)gmail.com

Opłaty:


4 300 zł (możliwość rozłożenia opłaty na dwie raty)


Informacje dodatkowe:


Zjazdy odbywają się w soboty i niedziele, średnio dwa razy w miesiącu, Kandydaci powinni posiadać znajomośc języka angielskiego co najmniej na poziomie B1.


Współpraca merytoryczna:

     

 

Partner:Studia rekomendowane przez

                                   

List rekomendacyjny członków Kapituły Klubu Strategów Marketingu