Socjologia i psychologia pracy

Przedmiot ma na celu objaśnienie relacji człowiek - praca.
Przedstawia problemy:

  • hierarchii potrzeb pracownika i ich wpływ na jego motywacje;

  • współczesnych koncepcji motywacji;

  • struktury i funkcji grupy, skutecznego oddziaływania na grupę;

  • przywództwa i stylów kierowania;

  • adaptacji do zawodu i środowiska pracy;

  • rozwiązywania konfliktów w grupie i w organizacji;.

  • naturalizowania oporu wobec zmian.