Skuteczna komunikacja i kreowanie wizerunku – studia podyplomowe (3 edycja 2020/21)

Effective communication and creating the image

W roku akademickim 2020/21 studia nie zostaną uruchomione.