Studia Podyplomowe Skuteczna komunikacja i kreowanie wizerunku – 2 edycja 2018/19

Wydział Humanistyczny AGH prowadzi do dnia 23 XI 2018 t. rekrutację na 2 edycję jednorocznych Studiów Podyplomowych: Skuteczna Komunikacja i Kreowanie Wizerunku. Są one adresowane do polityków, dyrektorów, doradców medialnych, rzeczników prasowych, pracowników PR, HR, marketingu i promocji.. Uczestniczyć w nich mogą absolwenci wszystkich szkół wyższych. Słuchacze po ukończeniu Studiów będą posiadać wiedzę teoretyczną oraz umiejętności praktyczne z zakresu kreowania wizerunku firm i osób, wywierania efektywnego wpływu, skutecznej komunikacji interpersonalnej, korzystnego prezentowania firmy i własnej osoby na różnych etapach kariery.

Wymagane dokumenty do zapisu:

  • zgłoszenie (do pobrania ze strony internetowej studiów)

  • kopia dyplomu ukończenia studiów wyższych

  • kopia dowodu wpłaty dokonanej do 23 XI 2018 r.


Organizacja studiów:

Program zajęć obejmuje 135 godzin wykładów i warsztatów. Zajęcia rozpoczną się od śniadania powitalnego w dniu 24 XI 2018 o godz. 9,00 i realizowane będą w soboty i niedziele od godz. 9 do 17 w salach 130 i 132 przy ul. Gramatyka 8a (budynek D – 13) w następujących terminach: 24-24 XI, 15-16 XII, 9-10 II, 2-3 III, 23-24 III, 7-8 IV, 19-20 V.

Uczestnicy otrzymają świadectwa w języku polskim i angielskim zgodne z regulaminem Studiów Podyplomowych AGH. Koszt udziału wynosi 3 000 zł. Wpłat można dokonać w 10 nieoprocentowanych ratach na konto AGH nr: 96 1240 4722 1111 0000 4858 2922 z adnotacją: SKiKW ed. 2, 430.6364, imię i nazwisko słuchacza. Zgłoszenia przyjmujemy do wyczerpania limitu 36 miejsc lub do 23 XI 2018 roku. O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń. Do udzielania informacji i przyjmowania zapisów uprawnieni są:

  • Kierownik Studiów dr Andrzej Augustynek (tel. 605 676011; e-mail. aaugust@agh.edu.pl).

  • Administrator płatnych form kształcenia mgr Katarzyna Chromik – Myśliwiec (D 13 ul. Gramatyka 8a p. 124, tel. 12 617 4251, e-mail: chromik@agh.edu.pl).


Pliki do pobrania:

Program_pelny SKiKW 2 edycja

Program_skrócony SKiKW 2 edycja

Zgloszenie 2018