Seria „Idee i Myśliciele”

Czasopisma i serie wydawnicze

Seria Wydawnicza „Idee i Myśliciele”

Seria wydawnicza „Idee i Myśliciele” powstała w roku 2000 i stanowi kontynuacje wcześniejszego wydawnictwa o charakterze nieregularnym „Prace Zakładu Filozofii  INS AGH” w Instytucie Nauk społecznych AGH, w którym publikowano prace Zakładu Filozofii do roku 1998. Pomysł powołania serii wydawniczej był związany z potrzeba publikacji  prac wykonywanych w kolejnych edycjach badań statutowych i własnych realizowanych na Wydziale Nauk Społecznych Stosowanych, a od roku 2007 na Wydziale Humanistycznym AGH.Do tej pory ukazało się 19 tomów tego wydawnictwa w formie prac zbiorowych oraz indywidualnych, a w latach 2008-2013 do jego rade naukowa należeli samodzielni pracownicy Katedry Kulturoznawstwa i Filozofii: Jacek Dębicki, Ignacy S. Fiut, Katarzyna Skowronek, Łukasz Trzciński, Maciej Uliński i Zbigniew Pasek. Od roku 2014 do Rady Naukowej zaproszono samodzielnych pracowników z Wydziału Humanistycznego AGH: Leszka Porębskiego, Juliana Kwieka, Dariusza Wojakowskiego, Jacka Gądeckiego i Magdalenę Szpunar oraz z zewnątrz, tj. z kraju i zagranicy: Duru Arun Kumar (New Delhi), KhatunęChapichadze (Tbilisi), Stanisława Czerniaka (Warszawa), Unnur Dis (Reykjavik), Bohdana Juśkiwa (Kijów-Równe), Jerzego Kochana (Szczecin), Sławomira Magalę (Rotterdam), Klausa Muellera (Berlin), Wojciecha Kajtocha (Kraków).

Radzie Naukowej serii przewodniczy od roku 2014 – Ignacy S. Fiut, a pozostali członkowie mają obowiązek oceny recenzenckiej wstępnych materiałów zgłoszonych do druku oraz przygotowywanie kolejnych numer zbiorowych i indywidualnych, które ukażą się w serii.  W roku 2015 w przygotowani są 4 tomy wydawnictw, 2 pod redakcją K. Skowronek – „Autonarracje biograficzne w społeczeństwie i kulturze” i „Emocje źródłem kultury” oraz  prace indywidualne: J. Dębickiego –„Die Krakauer Kunst von VeitStoss. Theologische und philosophischeQuellen der Form und idealenInhalte”oraz I. S. Fiut–Rozważania o komunikowaniu. Polska prasa bezpłatna i inne szkice komunikologiczne”.

Funkcję sekretarza redakcji serii pełnią: Maria Bielawka i Wacława Branicki

W serii ukazały się następujące tomy:

Prace Zakładu Filozofii INS AGH

1.      Człowiek –etyka – polityka (1998) – tom I,

2.      Filozofia w Polsce. Estetyka (1999) – tom II,

Seria „Idee i Myśliciele”:

3.      Filozofia polska w kontekście światowym–red. I.S. Fiut (2000) – tom III,

4.      Filozofia współczesna a tradycja– red I.S. Fiut (2002) – tom IV,

5.      Społeczne i środowiskowe problemy filozofii– red. I.S. Fiut (2003) – tom V,

6.      Ideał nauki i wartości w filozofii XIX-XXI wieku– red. I.S. Fiut (2004) – tom VI

7.      Medialne i społeczne aspekty filozofii–red. I.S.Fiut (2005) – tom VII,

8.      Media, kobieta i śmiech– red. I. S. Fiut (2006) – tom VIII,

9.      Kultura a tożsamość–  red. I.S. Fiut (2007) – tom IX,

10.  Filozoficzne i kulturoznawcze rozważania o duchowości i komunikowaniu– red. I.S. Fiut (2008) – tom X,

11.  Tożsamość – podmiot –  komunikowanie– red. I.S. Fiut (2009) – tom XI,

12.  Człowiek w przestrzeniach komunikacyjnych– red. I.S. Fiut (2010) – tom XII,

13.  Komunikowanie – poznanie – kultura– red. I.S. Fiut (2011) – tom XIII,

14.  Duchowość: człowiek i wartości– red. I.S. Fiut(2012) – tom XIV,

15.  Człowiek w komunikacji i kulturze– red. I. S. Fiut(2013) – tom XV,

16.  J. Dębicki, Krakowska sztuka Wita Stwosza. Filozoficzne źródła form i treści ideowych (2013) – tom XVI,

17.  Język źródłem (nie)porozumienia– red. K. Skowronek, Ł. Trzciński (2014) tom XVII.

18.   I. S. Fiut, Tożsamość światów poetów (2014) – tom XVIII,

19.  J. Dębicki, Kognitywne funkcje sztuki (2014) – tom XIX,

Lista członku zagranicznych Rady Naukowej Serii „Idee i Myśliciele”:

1.      Prof. zw. dr Duru Arun-Kumar – Netaji Subhas Institute of Technology New Delhi , Indie;

2.      Prof. dr Khatuna Chapichadze–Department of Liberal Arts - Georgian Technical University, Tbilisi, Gruzja;

3.      Dr hab. Bohdan Juśkiw – Rówieńska Wyższa Szkoła Slawistyczna Kijowskiego Uniwersytetu Slawistycznego, Kierownik Katedry Informacji Międzynarodowej Rowne, Ukraina;

4.      Prof. zw. dr hab. Sławomir Magala –  Rotterdam School of Management, Erasmus University (RSM), Rotterdam, Holandia;

5.      Prof. zw. dr hab. Klaus Mueller – Wydział Humanistyczny AGH Berlin, Niemcy;

6.      Prof zw. dr Unnur Dís Skaptadóttir–Faculty of Social Sciences -University of Iceland

Reykjavik, Islandia;

7.      Prof. dr. Alberto Veira-Ramos –Department of Sociology and Political Science , Carlos III University of Madrid, Madryt, Hiszpania.

 

Lista członków krajowych Rady naukowej Serii „Idee i Myśliciele”:

1.      Prof. zw. dr hab. Stanisław Czerniak – Instytut Filozofii i Socjologii PAN, Warszawa;

2.      Prof. nadzw. dr hab. Jacek Dębicki – Wydział Humanistyczny AGH – Kraków;

3.      Prof. zw. dr hab. Ignacy S. Fiut – Wydział Humanistyczny AGH-Kraków – Przewodniczący Rady Naukowej;

4.      Dr hab. Jacek Gądecki – Wydział Humanistyczny AGH – Kraków;

5.      Dr hab. Wojciech Kajtoch– Instytut Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej

Uniwersytetu Jagiellońskiego, Redaktor Naczelny „Zeszytów Prasoznawczych”;

6.      Prof. nadzw. dr hab. Jerzy Kochan – Uniwersytet Szczeciński;

7.      Prof. AGH. dr hab. Julian Kwiek – Wydział Humanistyczny AGH – Kraków;

8.      Prof. zw. dr hab. Zbigniew Pasek – Wydział Humanistyczny AGH – Kraków;

9.      Prof. nadzw. dr hab. Leszek Porębski – Wydział Humanistyczny AGH – Kraków;

10.  Prof. nadzw. dr hab. Katarzyna Skowronek – Wydział Humanistyczny AGH – Kraków;

11.  Dr hab. Magdalena Szpunar – Wydział Humanistyczny AGH – Kraków;

12.  Prof. zw. dr hab. Łukasz Trzciński – Wydział Humanistyczny – AGH – Kraków;

13.  Em. Prof. dr hab. Maciej Uliński – Wydział Humanistyczny AGH – Kraków;

14.  Prof. nadzw. dr. hab. Dariusz Wojciechowski – Wydział Humanistyczny AGH – Kraków.