Sales & Negotiation Management – Zarządzanie Sprzedażą

Studia Podyplomowe

Opis studiów Sales & Negotiation Management - Zarządzanie Sprzedażą: Celem studiów podyplomowych jest wykształcenie profesjonalistów w dziedzinie sprzedaży – specjalistów ds. sprzedaży, doradców klienta, przedstawicieli handlowych, managerów/kierowników sprzedaży, negocjatorów.

Studia te pozwolą uczestnikom zdobyć wiedzę oraz umiejętności praktyczne z zakresu znajomości procesu sprzedaży, rozmowy handlowej, negocjacji, efektywnego wywierania wpływu, szkolenia handlowców, budowania działów handlowych, organizacji procesów handlowych w małych i średnich przedsiębiorstwach, procedur zwiększania sprzedaży.

Absolwenci będą sprawnie projektować, prowadzić oraz nadzorować skuteczne rozmowy handlowe, poruszać się w procesie sprzedaży oraz nauczą się, jak efektywnie budować procedury sprzedażowe w firmach, ale również swoją własną markę osobistą.

Zapewnią to zajęcia w formie warsztatów i treningów prowadzone przez praktyków sprzedaży, którzy na co dzień zajmują się zwiększaniem sprzedaży w firmach, mają w tym zakresie efekty oraz prowadzą własne firmy, w których wykorzystują wiedzę sprzedażową. Zajęcia nastawione są na kształcenie kompetencji poprzez nowoczesne formy uczenia się. Dodatkowo każdy uczestnik otrzyma na czas trwania studiów dostęp do bazy praktycznej wiedzy handlowej budowanej na podstawie studium przypadków ponad 50 przedsiębiorstw.

Ścieżki programowe:

 1. Zarządzanie sprzedażą - Prowadzący: Maciej Kafel

 2. Budowanie relacji z klientem opartych na zaufaniu - Prowadzący: Jacek Mleczko

 3. Proces sprzedaży i obsługa klienta krok po kroku - Prowadzący: Maciej Koper

 4. Personal branding i efektywność osobista, planowanie ścieżki rozwoju - Prowadząca: Sabina Cieślar

 5. Rozmowa sprzedażowa - Prowadzący: Sobiesław Młynarczyk

 6. Psychologia sprzedaży - Prowadzący: Amadeusz Ley

 7. Cold - calling - Prowadzący: Łukasz Jarząbek

 8. Grupa docelowa - Prowadzący: Maciej Myśliwiec

 9.  Negocjacje - Prowadzący: prof. Zbigniew Nęcki oraz Szymon Nęcki

 10. Telemarketing - Prowadzący: Karol Froń


Jak aplikować na studia?

 • Na studiach jest dostępnych 25 miejsc, o przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń.

 • Zgłoszenia przyjmowane są do 31.10.2018 drogą mailową lub osobiście. Podczas pierwszego zjazdu poprosimy Państwa o podpisanie dokumentów przesłanych elektronicznie.

 • Wymagane dokumenty to: podanie, kwestionariusz, odpis dyplomu ukończenia studiów, kserokopia dowodu tożsamości.


Opłata za pierwszy semestr wynosi 3.000 zł i należy ją wnieść przed rozpoczęciem semestru. Opłata za semestr drugi wynosi 2.000 zł, a termin płatności to 15 marca 2019 r. Wpłaty należy wnosić na rachunek wskazany przez pracownika Wydziału po przyjęciu dokumentów aplikacyjnych.

Więcej informacji na temat studiów http://zs-agh.edu.pl/

Kontakt

Maria Stojkow (kierownik studiów)
telefon: +48 889 505 377
e-mail: stojkoff@gmail.com

Katarzyna Chromik-Myśliwiec (obsługa administracyjna)
telefon: +48 12 617 42 51
e-mail: chromik@agh.edu.pl
Wydział Humanistyczny AGH p. 25
ul. Gramatyka 8a, 30-071 Kraków