Religie świata

Celem zajęć z przedmiotu jest dostarczenie studentom podstawowej wiedzy o najważniejszych religiach świata i jego modelach kulturowych.
Program zajęć obejmuje:

  • podstawowe pojęcia (sacrum, profanum, homo religiosus, mit, rytuał, itd.);

  • kierunki i stanowiska w religioznawstwie;

  • główne konfesje: judaizm, chrześcijaństwo (katolicyzm, protestantyzm, prawosławie), islam, hinduizm, buddyzm i inne;

  • zajęcia obejmą zarówno materiał opisowo-historyczny, jak i - zawsze ważne i aktualne - religijne problemy człowieka;

  • udział w zajęciach umożliwi słuchaczom zetknięcie się z najważniejszymi doświadczeniami, wartościami i wyzwaniami duchowymi, a także ich głębsze zrozumienie. Pozwoli zrozumieć specyfikę i wartości podstawowych kręgów kultury duchowej człowieka.