Rady Dyscyplin

Skład Rady Dyscyplin Nauki socjologiczne:

dr hab. Barbara Gąciarz, prof. AGH - przewodnicząca

dr hab. Jacek Gądecki, prof. AGH - zastępca przewodniczącego

dr hab. Łukasz Afeltowicz, prof. AGH

dr hab. Stella Grotowska, prof. AGH

dr hab. Katarzyna Leszczyńska, prof. AGH

prof. dr hab. Klaus Mueller

dr hab. Maria Nawojczyk, prof. AGH

dr hab. Leszek Porębski, prof. AGH

dr hab. Maria Szmeja, prof. AGH

dr hab. Dariusz Wojakowski, prof. AGH

dr Seweryn Rudnicki

dr Radosław Tyrała

mgr inż. Jolanta Krupa (Samorząd Doktorantów AGH)

 

Skład Rady Dyscyplin Nauki o Kulturze i Religii:

prof. dr hab. Zbigniew Pasek - przewodniczący

prof. dr hab. Katarzyna Skowronek - zastępca przewodniczącego

dr hab. Wacław Branicki

dr hab. Jacek Dębicki, prof. AGH

prof. dr hab. Tadeusz Gadacz

dr hab. Jowita Guja, prof. AGH

dr hab. Izabela Trzcińska, prof. AGH

dr Krzysztof Maj

dr Anna Olszewska

mgr inż. Emilia Wildhirt (Samorząd Doktorantów AGH)