Publikacje

Studenci WH jako młodzi uczeni


  • Książki


Magdalena Parus i Rafał Sowiński RED.). 2014. Echa wojen. Kraków: Wydawnictwa AGH.

Robert Kaczmarek i Bożena Mieszkowska. 2014. Tożsamość. Bo chcę wieedzieć, co ze mna będzie. Warszawa: Oficyna Naukowa.

Karol Kaczorowski. 2014. Stambulska recepcja Arabskiej WIosnuy i idei "tureckiego modelu demokracji", Kraków: LIBRON (na podstawie pracy magisterskiej napisanej w WH AGH).

Sonia Bednarska i Dominika Faber (RED.). 2013. Kulturowe aspekty zmysłów, Kraków: Wydawnictwa AGH.

Kamil Łuczaj. 2013. Świat z drugiej strony ekranu. Studium recepcji treści kultury popularnej przez kobiety wiejskie. Kraków: Libron (na podstawie pracy magisterskiej napisanej w WH AGH).

Katarzyna Suwada. 2013. Miłość erotyczna w procesie cywilizacji. Próba interpretacji koncepcji Norberta Eliasa. Kraków: ZW NOMOS (na podstawie pracy magisterskiej napisanej w WH AGH).

Bogdan Juskiw (RED.). 2012. Kultura medialna. Książka napisana przez studentów WH AGH pod kierunkiem Redaktora. Adres elektroniczny: http://www.wh.agh.edu.pl/other/materialy/40_2014_03_06_18_03_59_Kultura_medialna.pdf

Martyna Kisiała i Bogusław Zmudziński (RED.). 2012Dlaczego warto wracać do Antonioniego, Kraków: Wydawnictwa AGH.

Jowita Skrzypaszek i Monika Chorobik (RED.). 2011. Przestrzenie seniorów. Codzienne oblicza i medialne kreacje starości, Kraków: Wydawnictwa AGH.

Kamil Łuczaj i Karol Kaczorowski (RED.). 2011. Polska socjologia wczoraj i dziś. Młodzi socjologowie wobec problemów traduycji i teraźniejszości, Kraków: Wydawnictwa AGH.

Agnieszka Nikliborc. 2010. Uwięzione w JKL Auschwitz-Birkenau. raumatyczne doświadczenia kobiet odzwierciedlone w dokumentach osobistych. Kraków: ZW NOMOS (książka na podstawie pracy magisterskiej napisanej w WH AGH).

Łukasz Krzyżowski. 2009. Między gminą Radgoszcz a resztą Europy. Ku antropologii transmigracji. Kraków: ZW NOMOS (książka na podstawie pracy magisterskiej napisanej w WH AGH).

Łukasz Krzyżowski. 2008. Liderki romskie w obliczu tradycji grupowej. Kraków: Wojewódzka Biblioteka Publiczna (książka na podstawie pracy licencjackiej napisanej w WNSS AGH).

Tomasz Piróg. 2006. Młodzież w Polsce, Kraków: Oficyna Wydawnicza IMPULS (książka na podstawie pracy licencjackiej napisanej w WNSS AGH).

 

  • Artykuły


 

Krystian Tomczak. 2013. Skutki przemocy w grach komputerowych, czyli krótka rozprawa o 'rekinach' opinii publicznej, "Forum myśli wolnej" XV wiosna, s. 17-24.

Anna Gondek (Budzowska). 2012. Racjonalność krakowskich bezdomnych, "Studia Humanistyczne AGH" 4, s. 59-73.

Karolina Nikielska. 2012. Kobiecość, zasłona i patriarchat w Demokratycznej Republice Tureckiej, czyli kim jest współczesna Turczynka,  "Studia Humanistyczne AGH" 1/2, s. 147-158.

Dominika Faber. 2012. Moda jako wyraz przemian duchowych i kulturowych współczesnego człowieka? Symbolika religijna w wbranych sesjach fotograficznych i pokazach mody, "Studia Humanistyczne AGH" 11 / 1, s. 69-88.

Sonia Bednarska. 2012. Wpływ malarstwa surrealistycznego na reklamę wspłczesną, "Studia Humanistyczne AGH" 11 / 1, s. 89-112.

Zbigniew Pasek i Michał Madej. 2012. Współczesne orzecznictwo niemieckie wobec mnijeszości muzułmańskiej , "Przegląd Prawa Wyznaniowego" 4, s. 67-86.

Zbigniew Pasek i Michał Madej. 2012. Kulturowe i prawne aspekty kontrowersji wokół chusty muzułmańskiej we Francji, "Studia z prawa wyznaniowego" 15, s. 185-216.

Paulina Świątek. 2012. Uniwersytet Trzeciego Wieku jako instytucja realizująca ideeę edukacji osób starszych,"Studia Humanistyczne AGH" 11 / 1, s. 153-168.

Jarosław Królewski. 2011. Przyszłość Łemków w Polsce -- szanse i zagrożenia w subiektywnej wizji przedstawicieli społeczności łemkowskiej, "Studia Humanistyczne AGH" 10 / 2, s. 37-52.

Katarzyna Suwada. 2011. Norbert Elias i socjologia figuracyjna, "Kultura i Społeczeństwo" LV, 1, s. 63-80.

Bartosz Weiss. 2010. Günümüzde Medeniyetler Çatışması Olarak Futbol: Rakip Tarafların İmgelerinin Yaratılışı, "Cogito" nr 2 (63), s. 112 - 119.

Janusz Mucha i Paulina Świątek. 2010. "What"s going on with society?". Polish society and Polish sociology as reflected by the 14th Polish Congress of Sociology, Krakow, September 2010, "Kultura i Edukacja" 5 (79), s. 221-236;wersja chińska: KiE 7 (86), 2011, s. 64-75.

Maria Nawojczyk i Krzysztof Gibek. 2010. Kryzys ekonomiczny. Globalne i lokalne spojrzenie polskiej prasy, "Studia Humanistyczne" 8, 1, s. 69-85.

Kamil Łuczaj. 2010. Seksizm w reklamie a społeczne przyzwolenie, "Studia Medioznawcze" nr 1 / 40, s. 104-128.

Dorota Jedlikowska. 2009. Tożsamość jako somatyzacja, w: "Idee i Myśliciele. Tożsamość. Podmiot. Komunikowanie", red. Ignacy S. Fiut, Kraków: Wydawnictwa AGH, s. 27 - 35.

Adrian Gamoń. 2007. Obraz wolności w piśmie anarchistycznym INNY ŚWIAT, "Zeszyty Prasoznawcze" nr 3-4, s. 111-124.

Katarzyna Suwada. 2007. Jak nazwać współczesność? Problem konceptualizacji płynnej nowoczesności Zygmunta Baumana, drugiej nowoczesności Ulricha Becka i późnej nowoczesności Anthony ego Giddensa, "Kultura i Edukacja", nr 3, s. 37-48.

Jacek Dargiewicz. 2006. Młode pokolenie Nowej Huty. Socjologiczna analiza społeczności lokalnej. „Studia Humanistyczne", nr 4, s. 25-46.

Marta Jarzyna. 2006. Symbol a logo. Postrzeganie symboli przez młodych ludzi w Krakowie. „Studia Humanistyczne”, nr 4, str. 9-25

Łukasz Krzyżowski. 2006. Kultura tradycyjna wobec wyzwań nowoczesności. Mobilizacja etniczna w oczach wykształconych liderek romskich, „Studia Humanistyczne”, nr 4, s. 71-88.

Ewa Perlińska. 2006. Związki gejowskie jako alternatywne formy życia małżeńsko-rodzinnego, „Studia Humanistyczne”, nr 4, s. 47-67.

Piotr Pizło. 2006. Specyfika i ewolucja grupy subkulturowej metalowców we współczesnym społeczeństwie polskim, „Studia Humanistyczne”, nr 4, s. 107-123.

Maciej Soliński. 2006. Piknicy, ultrasi i chuligani - wewnętrzne zróżnicowanie grupy subkulturowej kibiców piłkarskich w Polsce, „Studia Humanistyczne”, nr 4, s. 89-105.

Tomasz Piróg. 2005. Młodzież w Polsce. Opinie o współczesności. „Wychowawca. Miesięcznik nauczycieli i wychowawców katolickich”, nr 11 (155), s. 7-9.

Łukasz Krzyżowski. 2005. Ciągłość i zmiana tradycji romskiej, „Dialog Phenibeu. Miesięcznik społeczno-kulturalny”, nr 12, s. 28-34.

Tomasz Piróg. 2003. Społeczność Internetu, „Wychowawca. Miesięcznik nauczycieli i wychowawców katolickich”, nr 6 (126), s. 11-13.

 

  • Rozdziały w pracach zbiorowych


 

Rafał Sowiński. 2014. Mitologia związków nazizmu i okultyzmu w tekstach współczesnej kultury popularnej, w:Magdalena Parus i Rafał Sowiński RED.). 2014. Echa wojen. Kraków: Wydawnictwa AGH, s.89-97.

Magdalena Parus i Rafał Sowiński. 2014. Wstęp, w: Magdalena Parus i Rafał Sowiński RED.). 2014. Echa wojen. Kraków: Wydawnictwa AGH, s. 5-7.

Anna Jędruch. 2014. Idea przemiany duchowej aktora i widza w ujęciu Jerzego Grotowskiego, w: Jacek Dębicki, Zbigniew Pasek i Katarzyna Skowronek (RED.)  Poza kulturą nie ma zbawienia. Karków: Libron, s. 221-242.

Agata Rejowska. 2014. Pro-ana -- alternatywna ścieżka duchowej przemiany, w: Jacek Dębicki, Zbigniew Pasek i Katarzyna Skowronek (RED.)  Poza kulturą nie ma zbawienia. Karków: Libron, s. 261-282.

Anna Filimowska. 2014. Seks tantryczny, czyli zbawienie dla człowieka Zachodu, w: Jacek Dębicki, Zbigniew Pasek i Katarzyna Skowronek (RED.)  Poza kulturą nie ma zbawienia. Karków: Libron, s. 283-306.

Magdalena Parus i Rafał Sowiński. 2013, Social media jako narzędzie promocji instytucji kultury na przykładzie Tarnowskiego Centrum Kultury, w: Michał Kaczmarczyk (RED.). Oblicza komunikacji społecznej. Wokół problematyki marketingu i Public Relations w nowoczesnym społeczeństwie. Sosnowiec-Pragga: Oficyna Wydawnicza Humanitas, s. 145-152.

Iwona Popowczak. 2013. Analiza semiotyczna przestrzeni miejskiej za pomocą zmysłów, w: Sonia Bednarska i Dominika Faber (RED.). 2013. Kulturowe aspekty zmysłów, Kraków: Wydawnictwa AGH, s. 115-132.

Marzena Rogozik. 2013. "smakuje jak u mamy", czyli o potocznych sądach kuchni staropolskiej, w: Sonia Bednarska i Dominika Faber (RED.). 2013. Kulturowe aspekty zmysłów, Kraków: Wydawnictwa AGH, s. 91-100.

Anna Gondek (Budzowska). 2013. Razem czy osobno? Relacje między tańcem a seksualnością, w: Sonia Bednarska i Dominika Faber (RED.). 2013. Kulturowe aspekty zmysłów, Kraków: Wydawnictwa AGH, s. 31-46.

Sonia Bednarska i Dominika Faber. 2013. Wprowadzenie de refleksji nad zmysłami, w: Sonia Bednarska i Dominika Faber (RED.). 2013. Kulturowe aspekty zmysłów, Kraków: Wydawnictwa AGH, s. 5-17.

Dominika Faber. 2013. Funkcje fotografii w dyskursie wegetariańskim, w: Sonia Bednarska i Dominika Faber (RED.). 2013. Kulturowe aspekty zmysłów, Kraków: Wydawnictwa AGH, s. 57-74.

Katarzyna Harężlak-Zyznawska. 2013. Jedzenie jako wyraz filozofii życiowej? Charakterystyka Stowarzyszenia Slow Food, w: Sonia Bednarska i Dominika Faber (RED.). 2013. Kulturowe aspekty zmysłów, Kraków: Wydawnictwa AGH, s. 75-90.

Anna Budzowska. 2013.  Poza rodziną. Bezdomność kobiet, w: Krystyna Slany (red.), Zagadnienia małżeństwa i rodzin w perspektywie feministyczno-genderowej, Kraków: WUJ, s. 213-233.

Dominika Rudnik. 2013. Znaczenie pracy zawodowej kobiet-matek z perspektywy członków rodziny, w: Krystyna Slany (red.), Zagadnienia małżeństwa i rodzin w perspektywie feministyczno-genderowej, Kraków: WUJ, s. 235-253.

Karol Kaczorowski. 2012. Ateizm pierwotny jako idea antropologii społeczno-kulturowej, w: Jowita Guja (red.), Ateizm w kultrze Zachodu i Wschodu, Kraków: LIBRON, s. 241-256.

Martyna Kisiała. 2012. Kryzys wartości i więzi uczuciowych w filmach kluczowego okresu twórczości Michelangela Antonioniego, w: Martyna Kisiała i Bogusław Zmudziński (red.), Dlaczego warto wracać do Antonioniego, Kraków: Wydawnictwa AGH, s. 33-44.

Mieszka Hajkowski. 2012. Urzeczywistniona fantazja, czyli jak Obcy z Mongolii robi karierę w polskim programie rozrywkowym, w: Katarzyna Skowronek i Katarzyna Leszczyńska (red.), Performatywne wymiary kultury, Kraków: Libron, s. 129-140.

Konrad Starowicz. 2011. Język polskich graczy MMORPG na pzykładzie World of Warcraft, w: Katarzyna Leszczyńska i Katarzyna Skowronek (red.), Wokół teorii i empirii socjologii języka, Kraków: Wydawnictwa AGH, s. 141-160.

Zyta Machnicka. 2011. Język kobiet i mężczyzn w tekstach reklamowych, w: Katarzyna Leszczyńska i Katarzyna Skowronek (red.), Wokół teorii i empirii socjologii języka, Kraków: Wydawnictwa AGH, s. 197-215.

Magdalena Hodurek. 2011. Kreowanie atrakcyjności w listach motywacyjnych kobiet i mężczyzn. Socjolingwistyczna analiza przypadków, w: Katarzyna Leszczyńska i Katarzyna Skowronek (red.), Wokół teorii i empirii socjologii języka,Kraków: Wydawnictwo AGH 2011, s. 179-195.

Justyna Satora. 2011. Narracje o śmierci i umieraniu. Analiza listów czytelników "Gazety Wyborczej" opublikoanych w ramach kampanii społecznej "Umierać po ludzku", w: Katarzyna Leszczyńska i Katarzyna Skowronek (red.), Wokół teorii i empirii socjologii języka, Kraków: Wydawnictwa AGH, s. 95-121.

Kamil Łuczaj. 2011. Tożsamość ponowoczesna -- przemiany tożsamości jednostki w społeczeństwie informacyjnym,w: Łucja Kapralska (red.), Kulturowe aspekty społeczeństwa informacyjnego, Łódź: PRINTPAP, s. 37-57.

Piotr Janus. 2011. Posłuszne dziewczynki i zbuntowani chłopcy. Język podręczników szkolnych jako narzędzie utrwalania stereotypów ról płciowych, w: Katarzyna Leszczyńska i Katarzyna Skowronek (red.), Wokół teorii i empirii socjologii języka, Kraków: Wydawnictwo AGH 2011, s. 163-178.

Kamila Banduła i Monika Chorobik, 2011, Międzygeneracyjne różnice w postrzeganiu starości, w: Jowita Skrzypaszek i Monika Chorobik (red.), Przestrzenie seniorów. Codzienne oblicza i medialne kreacje starości, Kraków: Wydawnictwa AGH 2011, s.19-28.

Anna Budzowska i Dominika Rudik, 2011, Reklama -- grpa docelowa 60+, w: Jowita Skrzypaszek i Monika Chorobik (red.), Przestrzenie seniorów. Codzienne oblicza i medialne kreacje starości, Kraków: Wydawnictwa AGH 2011, s. 53-65.

Monika Chorobik, 2011, Przekraczanie przestrzeni. Podsumowanie, w: Jowita Skrzypaszek i Monika Chorobik (red.),Przestrzenie seniorów. Codzienne oblicza i medialne kreacje starości, Kraków: Wydawnictwa AGH 2011, s. 95-97.

Małgorzata Janiak, 2011, Moda dla seniora, w: Jowita Skrzypaszek i Monika Chorobik (red.), Przestrzenie seniorów. Codzienne oblicza i medialne kreacje starości, Kraków: Wydawnictwa AGH 2011, s. 67-74.

Sylwia Kalata, Michał Rajs i Jarosław Strzeboński, 2011, Różne oblicza starości. Przegląd innych badań, w: Jowita Skrzypaszek i Monika Chorobik (red.), Przestrzenie seniorów. Codzienne oblicza i medialne kreacje starości, Kraków: Wydawnictwa AGH 2011, s. 83-93.

Małgorzata Motlak, 2011, "Nie mów do mnie babciu!", "Nie mów do mnie dziadku!" -- rakoscy seniorzy i ich czas wolny z perspektywy indywidualnej i grupowej, w: Jowita Skrzypaszek i Monika Chorobik (red.), Przestrzenie seniorów. Codzienne oblicza i medialne kreacje starości, Kraków: Wydawnictwa AGH 2011, s. 31-41.

Jowita Skrzypaszeki. 2011. Seniorzy i przestrzenie ich aktywości z perspektywy młodych badaczy. Wprowadzenie, w: Jowita Skrzypaszek i Monika Chorobik (red.), Przestrzenie seniorów. Codzienne oblicza i mdialne kreacje starości,Kraków: Wydawnictwa AGH 2011, s. 5-11.

Kamil Łuczaj i Karol Kaczorowski. 2011. Młodzi o historii i przyszłości polskiej socjologii, w: Kamil Łuczaj i Karol Kaczorowski (red.), Polska socjologia wczoraj i dziś. Młodzi socjologowie wobec problemów traduycji i teraźniejszości,Kraków: Wydawnictwa AGH 2011, s. 5-7.

Katarzyna Suwada.  2011. Trzecia socjologia Piotra Sztompki: reorientacja w stronę codzienności we współczesnej mysli społecznej, w: Kamil Łuczaj i Karol Kaczorowski (red.), Polska socjologia wczoraj i dziś. Młodzi socjologowie wobec problemów traduycji i teraźniejszości, Kraków: Wydawnictwa AGH 2011, s. 69-77 (praca napisana w czasach studenckich).

Paweł Rozmus. 2011. Ku społecznej pełnosprawności -- kierunki badań w ramach problematyki niepełnosprawności. Kontekst ogólnopolski i lokalny, w: Kamil Łuczaj i Karol Kaczorowski (red.), Polska socjologia wczoraj i dziś. Młodzi socjologowie wobec problemów traduycji i teraźniejszości, Kraków: Wydawnictwa AGH 2011, s. 79-88 (praca napisana w czasach studenckich).

Paulina Świątek. 2011. Starość nie radość? O stereotypowym wizerunku jesieni życia kreowanym w prasie dla seniorów, w: Janusz Mucha i Łukasz Krzyżowski (red.), Ku socjoologii starości. Starzenie się w biegu życia jednostki.  Kraków: Wydawnictwa AGH, s. 301-318.

Monika Miścicka. 2011. 2010 Polonya Secim Kampanyasi"nda Sosyal Medyanin Kullanimi, w: Yusuf Devran (red.),Secim Kampanyalarinda. Geleneksel Medya, Internet ve Sosyal Medyanin Kullanimi, Istanbul: Baslik, s. 121-128.

Dorota Jedlikowska. 2010. Sztuka w procesie cybernetyzacji. O możliwościach realizacji nowej twórczości akademickiej, w: Janusz Mucha (red.), Nie tylko Internet. Nowe media, przyroda i "technologie społeczne" a praktyki kulturowe, Kraków: ZW NOMOS, s. 203-213.

Karol Kaczorowski. 2010. Wpływ Internetu na na przemiany w muzyce rozrywkowej, w: Janusz Mucha (red.), Nie tylko Internet. Nowe media, przyroda i "technologie społeczne" a praktyki kulturowe, Kraków: ZW NOMOS, s. 88-97.

Dorota Jedlikowska. 2008. Marksowski kontekst postmodernistycznej kultury, w: III Konferencja Młodych Uczonych, Kraków: Academica, s. 567-574.

Wit Hubert. 2008. Wybrane aspekty cyfrowego wykluczenia w dobie kultury 2.0, w: Marek Jeziński (red.), Nowe media a media tradycyjne. Prasa, reklama, Internet, Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek, s. 20-26.

Maciej Myśliwiec. 2008. Polska Rewolucyjna, czy Polska ewolucyjna? Polska Transformacja systemowa w dyskursie socjologicznym, w: Wiktor Charabat (red.), Praca Socjalna. Socjologia, Mariupol: Przyazowski Państwowy Techniczny Uniwersytet, s. 163-169.

Maciej Myśliwiec. 2008. Wpływ Internetu i nowych mediów na kulrturę i otoczenie człowieka, w: Agnieszka Szewczyk i Ewa Krok (red.), Fenomen Internetu, Szczecin: Uniwersytet Szczeciński, s. 173-181.

Jacek Dargiewicz. 2007. Młoda generacja mieszkańców Nowej Huty - socjologiczne studium lokalnej społeczności, w: Beata Komar, Beata Kucharczyk-Brus (red.), Housing and environmental conditions in post-communist countries, Gliwice: Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, s. 94-107.

Tomasz Piróg i Agnieszka Strzelczak. 2006. Realne aspekty funkcjonowania społeczeństwa informacyjnego na przykładzie inicjatyw studenckich, w: Lesław H. Haber, Marian Niezgoda (red.), Społeczeństwo informacyjne. Aspekty funkcjonalne i dysfunkcjonalne, Kraków: Uniwersytet Jagielloński, s. 262-271.

Aleksander Krzempek. 2005. „Świat w 160 znakach” - SMS jako forma komunikacji wśród studentów, w: Lesław H. Haber (red.), Akademicka społeczność informacyjna. Na przykładzie środowiska akademickiego Akademii Górniczo-Hutniczej, Uniwersytetu Jagiellońskiego i Akademii Ekonomicznej, Kraków: Akademia Górniczo-Hutnicza, s. 339-347.

Agnieszka Kuczyńska, Joanna Mędrek i Jadwiga Szaganiec. 2005. Nawigacja w realu” - czyli co studenci zawdzięczają uczelni, w: Lesław H. Haber (red.), Akademicka społeczność informacyjna. Na przykładzie środowiska akademickiego Akademii Górniczo-Hutniczej, Uniwersytetu Jagiellońskiego i Akademii Ekonomicznej, Kraków: Akademia Górniczo-Hutnicza, s. 149-160.

Wit Hubert, Justyna Pawlak. 2005. Internet w procesie poszukiwania zatrudnienia w postindustrialnej rzeczywistości, w: Lesław Haber (red.), Akademicka społeczność informacyjna Na przykładzie środowiska akademickiego Akademii Górniczo-Hutniczej, Uniwersytetu Jagiellońskiego i Akademii Ekonomicznej, Kraków: Akademia Górniczo-Hutnicza, s. 257-263.

Tomasz Piróg i Justyna Pawlak. 2005. Moralność-reklama-dziecko”, w: Robert Borkowski (red.) „Moralność-niemoralność. Szkice o polityce i społeczeństwie. Kraków: AGH Uczelniane Wydawnictwo Naukowo-Dydaktyczne.

 

  • Recenzje w czasopismach naukowych


 

Paulina Simonides. 2014. Recenzja książki Raewyn Connell "Socjologia płci. Płec w ujęciu globalnym", w: "Studia Socjologiczne" 4 (215), s. 275-28283.

Iwona Stasik. 2014. Recenzja książki Jacka Kochanowskiego "Socjologia seksualności. Marginesy", w: "Kultura i Społeczeństwo" 1, LVIII, s. 239-245.

Weronika Stępniak. 2014. Recenzja książki pod redakcją Witolda Jakubowskiego "Kultura jako przestrzeń edukacyjna. Współczesne obszary uczenia sie osób dorosłych", w: "Kognitywistyka i media w komunikacji" 1, 2014, s. 217-222.

Maja Szpot. 2014. Recenzja książki Nicholasa Carra "Płytki umysł. Jak Internet wpływa na nasz mózg", w: "Kultura i Edukacja" 2 (102), 2014, s. 244-250.

Arletta Szewczyk. 2013. Recenzja książki Katarzyny Szymańskiej-Zybertowicz "Nieobecne wyzwanie? Integracja jako zadanie politykli społecznej wobec cudzoziemców w Polsce po1989 roku", w: "Studia Socjologiczne 4 (211), 2013, s. 193-199.

Mirosława Kania. 2013. Recenzja książki Magdaleny Szmytkowskiej i Iwony Sagan "Miasto w dobie neoliberalnego urbanizmu", Gdańsk: WUG 2012, w: "Przestrzeń społeczna" 1 (5) 2013, s. 215-219.

Anna Gondek. 2013. Recenzja książki pod redakcją Krzysztofa Frysztackiego, Marcjanny Nóżki i Marty Smagacz-Poziemskiej "Dzieci ulicy. Studium szczególnego problemu miejskiego",  Kraków: Wydawnictwo UJ 2011, w: Kultura i Edukacja 3, s. 224-229.

Jowita Skrzypaszek. 2013. Recenzja książki pod redakcją Izabeli Bukraba-Ryskiej i Wojciecha Burszty "Stan i zróżnicowanie kultury wsi i małych miast w Polsce. Kanon i rozproszenie", Warszawa: NCN 2011; w: "Kultura i Edukacja" 2, s. 289-298.

Karol Kaczorowski. 2011. Recenzja książki Kemala H. Karpata "Elites and Religion", Stambul: Tomas Publishing, "Atheneum -- Polskie Studia Politologiczne" 32, s. 219-223.

Wojciech Dańczuk. 2011. "Metodologia rozumiejąca według Jean-Claude"a Kaufmanna", "Studia Humanistyczne 10, 2, 2011, s. 135-139.

Kamil Łuczaj i Karol Kaczorowski. 2011. "Kosmopolityzm jako popularna teoria krytyczna" (recenzja książki Gerarda Delanty"ego The Cosmopolitan Imagination ...", Cambridge 2009), "Kultura i Społeczeństwo" LV, 2-3, s. 269-273.

Dorota Łuszczek. 2011. Recenzja książki Jerzego Dębskiego i Joanny Talewicz-Kwiatkowskiej "Prześladowania i masowa zagłada Romów ...", Warszawa: DiG 2007, "Etnografia Polska" 1 / 2011, s. 213-215.

Paulina Świątek. 2011. "O tym co się Panu Bogu nie udało" (recenzja książki Zofii Szaroty "Starzenie się i starość w wymiarze instytucjonalnego wsparcia", Kraków: WUP 2010), w: "Studia Socjologiczne" 2, s. 241-245.

Magdalena Serwan. 2011. Recenzja książki Antoniny Ostrowskiej "Socjologia medycyny", Warszawa: IFiS PAN 2009), w: :Kultura i Edukacja" 2 (81), s. 260-265.

Jarosław Królewski. 2009. "Etniczność -- o przemianach społeczeństw narodowych" (recenzja książki pod redakcją arii Szmei, "Etniczność -- o przemianach społeczeństw narodowych", Kraków: NOMOS 2008), w: "Etnografia Polska" LIII, 1-2, s. 260-265.

Katarzyna Suwada. 2009. "Wolność u Zygmunta Baumana", w: "Kultura i
Społeczeństwo", nr 4, s. 167-171.

Dorota Jedlikowska. 2009. "W kręgu badań nad kulturą współczesną" (recenzja
"Idee i Myśliciele. Filizoficzne i kulturoznawcze rozważania o duchowości i komunikowaniu" red. Ignacego S. Fiuta), w: "Forum Myśli Wolnej. Krakowski magazyn racjonalistów" 42/43, s. 65-69.

Filip Adamus. 2009. "Czy uprzedzeń mozna uniknąć?" (recenzja książki pod redakcją Sheri Levy i Melanie Killen "Interngroup Attitudes and Relationships in Childhood ThroughAdulthood"), "Studia Socjologiczne" 3, 2009, s. 187-194.

Monika Gargula. 2009. "Dyskurs terapeurtyczny jako główna tendencja współczesnej kuiltury (recenzja książki M. Jacyno "Kultura indywidualizmu")", "Kultura i społeczeństwo" 1, 2009, s. 205.

Katarzyna Suwada. 2009. "Polska i europejska nowa duchowość. Recenzja prac pod redakcją Katarzyny Leszczyńskiej i Zbigniewa Paska, Nowa duchowość w społeczeństwach monoluturowych i pluralistycznych ORAZ specjalnego numeru The Journal of Alternative Spiritualities and New Age Studies", "Studia Socjologiczne" 2, s. 167-173.

Aleksandra Guzik. 2008. ""Zosia Samosia" -- czyli o książce E. Kay Trimberger", "Kultura i Społeczeństwo" 3, 2008, s. 234-236.

Katarzyna Suwada. 2008. "Kataryzm -- powrót do wczesnego chrześcijaństwa czy do maicheizmu? Recenzja książki oanny Borkoskiej Kataryzm. Spór o dualizm sredniowieczny, Kraków: NOMOS 2006", "Studia Religiologica" 41, 2008, s. 217-220.

Maciej Kasperczak. 2008. "Społeczne życie przedmiotów. Recenzja książki pod redakcją Wiesława Godzica i Macieja Żakowskiego, Życie społeczne przedmiotów", "Kultura Popularna" 3, s. 159-162. 

Urszula Dolska. 2007. "Medialne kształtowanie świata". Recenzja książki Thomasa Zengotity Mediated. How the media shape your world, London: Bloomsbury 2005,  "Zeszyty
prasoznawcze" 3-4, s. 197-200.

Jacek Dargiewicz. 2007. Polskie "Village Voices"?  Recenzja książki pod redakcją Łukasza Smyrskiego, Etnografia lokalnych znaczeń. Monografia społeczności lokalnej okolic Dziewieniszek na Wileńszczyźnie, "Kultura i Spoleczenstwo" LI, 4, s. 223-226.

Łukasz Krzyżowski. 2007. Romowie wobec wyzwań nowoczesności. Recenzja książki Agnieszki J. Kowarskiej,Polska Roma. Tradycja i nowoczesność, "Kultura i społeczeństwo" LI, 4, s. 220-223.

Ewa Kapuścińska. 2007. Jak badac organizacje? Recenzja ksiazki Moniki Kostery, Antropologia organizacji. Metodologia badan terenowych, "Kultura i Spoleczenstwo" LI, 3, s. 224-227.

Magdalena Swiba. 2007. Pamflet na konsumpcjonizm, czyli co kultura konsumpcyjna zrobiła z kobietami i mężczyznami. Recenzja książki Tomasza Szlendaka, Leniwe maskotki na smyczy. W co kultura konsumpcyjna przemieniła mężczyzn i kobiety.

 

  • Tłumaczenia


Katarzyna Suwada. 2008. Enzo Pace, Poza porządkiem. Duchowość i system wiary w New Age, w: Nowa duchowość w społeczeństwach monokulturowych i pluralistycznych, red. Katarzyna Leszczyńska i Zbigniew Pasek, Kraków: NOMOS, s. 22-29.

Maciej Myśliwiec. 2008. Tadeusz Doktór, New Age, fundamentalizm i orientacje moralne, w: Nowa duchowość w społeczeństwach monokulturowych i pluralistycznych, red. Katarzyna Leszczyńska i Zbigniew Pasek, Kraków: NOMOS, s. 30-42.

Agnieszka Czypionka. 2008. Stephen Hunt, New Age, nauka i racjonalizm, w: Nowa duchowość w społeczeństwach monokulturowych i pluralistycznych, red. Katarzyna Leszczyńska i Zbigniew Pasek, Kraków: NOMOS, s. 43-59.

Ela Dominik. 2008. Tina Ban, Ciało w koncepcjach ruchów Nowej Ery, w: Nowa duchowość w społeczeństwach monokulturowych i pluralistycznych, red. Katarzyna Leszczyńska i Zbigniew Pasek, Kraków: NOMOS, s. 76-84.

Ewa Poprawa. 2008. Aleš Črnič, Zmiana koncepcji Nowej Ery. Analiza przypadku duchowej przemiany prezydenta Słowenii, w: Nowa duchowość w społeczeństwach monokulturowych i pluralistycznych, red. Katarzyna Leszczyńska i Zbigniew Pasek, Kraków: NOMOS, s. 101-114.

Wojciech Dziuban. 2008.  Franz Höllinger, Rynek idei New Age w austriackim mieście Graz, w: Nowa duchowość w społeczeństwach monokulturowych i pluralistycznych, red. Katarzyna Leszczyńska i Zbigniew Pasek, Kraków: NOMOS, s.  115-126.

Magdalena Swiba. 2008. Michael Burawoy, Refleksje z oddali na temat polskiej socjologii. Krótkie uwagi z okazji otwarcia XIII Ogólnopolskiego Zjazdu Socjologicznego, w : Co nas łączy, co nas dzieli?, red. Janusz Mucha, Ewa Narkiewicz-Niedbalec i Maria Zielińska, Zielona Góra: Uniwersytet Zielonogórski, s. 51-53.

Barbara Białek. 2006. Triin Vihalemm, Moja droga ku badaniom społecznym Estonii czasu przemian, w: Autobiografie czasu transformacji. Socjologowie Europy Środkowej i Wschodniej, red. Janusz Mucha, Mike F. Keen, Warszawa: IfiS PAN, s. 267-291.

Bartłomiej Figuła. 2006. Natalia Pohorila, Dotyk transformacji: moje życie i socjologia, w: Autobiografie czasu transformacji. Socjologowie Europy Środkowej i Wschodniej, red. Janusz Mucha, Mike F. Keen, Warszawa: IfiS PAN, s. 147-173.

Michał Guzik. 2006. Peter Robert, Wyzwania i rozczarowania: moja dwudziestopięcioletnia kariera socjologiczna, w:Autobiografie czasu transformacji. Socjologowie Europy Środkowej i Wschodniej, red. Janusz Mucha, Mike F. Keen, Warszawa: IfiS PAN, s. 175-203.

Bartłomiej Słupek. 2006. Maca Jogan, Moje życia jako kobiety-socjologa, w: Autobiografie czasu transformacji.Socjologowie Europy Środkowej i Wschodniej, red. Janusz Mucha, Mike F. Keen, Warszawa: IfiS PAN, s. 41-74.

Joanna Włodarczyk. 2006. Valery Mansurov, Socjologia w moim życiu i w moich czasach, w: Autobiografie czasu transformacji. Socjologowie Europy Środkowej i Wschodniej, red. Janusz Mucha, Mike F. Keen, Warszawa: IfiS PAN, s. 123-146.

Dominika Zaręba. 2006. Ladislav Machacek, Od totalizmu do demokracji pluralistycznej: socjolog i socjologia w trakcie zmian społecznych na Słowacji, w: Autobiografie czasu transformacji. Socjologowie Europy Środkowej i Wschodniej, red. Janusz Mucha, Mike F. Keen, Warszawa: IfiS PAN, s. 103-122.