Przewodnik po stronie internetowej

Przewodnik dla studentów


 • „Aktualności” – znajdziesz tu informacje o aktualnych wydarzeniach z życia Wydziału i Uczelni, a także wiadomości o wydarzeniach ze świata akademickiego (konferencje naukowe, spotkania z ciekawymi osobami itp.).

 • „Tablica ogłoszeń” (zwana również „e-Tablicą”) - obowiązkowa zakładka dla każdego studenta WH; najważniejszy kanał komunikacji pomiędzy wykładowcami a studentami, znajdziesz tu aktualne informacje o zajęciach, dyżurach, zamianach sal lub godzinach odbywania zajęć.

 • „Kronika” – zakładka, w której chronologicznie dokumentowane są najważniejsze wydarzenia z życia wydziału i jego pracowników, począwszy od roku 2009.

 • „Dyżury pracowników” – najważniejsza, po „Tablicy ogłoszeń”, zakładka na stronie WH, zawiera podstawowe informacje na temat terminów i miejsc odbywania dyżurów przez pracowników Wydziału oraz dane  kontaktowe (e-mail, telefon).

 • „Rozkłady zajęć” – miejsce, do którego obowiązkowo zajrzeć należy przynajmniej dwa razy w roku – na początku każdego z semestrów, aby sprawdzić szczegółowy rozkład zajęć dla danego kierunku i roku studiów.

 • „Prace dyplomowe” – zakładka obowiązkowa dla wszystkich, którzy przebrnęli przez dwa lata studiów i zamierzają przygotować się do pisania pracy licencjackiej (a potem  magisterskiej); znajdują się tutaj szczegółowe informacje na temat zasad pisania pracy, jak również wymogów formalnych związanych z rejestrowaniem i obroną pracy dyplomowej.

 • „Pomoc socjalna” – szukając informacji na temat zasad przyznawania miejsc w domu studenckim (akademiku), stypendiów oraz innych form pomocy materialnej dla studentów należy koniecznie zajrzeć do zakładki „Pomoc socjalna”.

 • „Wzory dokumentów” – podobnie jak w przypadku „Rozkładów zajęć” trzeba tu zajrzeć  obowiązkowo dwa razy w roku, aby pobrać „Wzór wpisu do indeksu” i sprawdzić jak prawidłowo wypełnić indeks; ponadto znajdują się tu również przygotowane wzory pism i dokumentów, które mogą być przydatne w toku studiów (np. wzór wniosku o stypendium za wyniki w nauce, wzór wniosku o urlop dziekański itp.).

 • „Programy zajęć i syllabusy” – jeśli jesteś ciekawy jakie zajęcia będziesz miał na kolejnych latach studiów to zajrzyj w „Programy zajęć”; „Syllabus” to rodzaj „przewodnika” do przedmiotu, który zawiera dokładny opis kursu, zasady zaliczenia, wymaganą literaturę, a także dane kontaktowe do osoby prowadzącej dany przedmiot.

 • „Materiały dydaktyczne” – miejsce, w którym znajdziesz wszystkie dodatkowe materiały przygotowane dla studentów przez prowadzących zajęcia (np. teksty do przeczytania na zajęcia, prezentacje itp.).

 • „Regulaminy i zarządzenia” – jeśli chcesz poznać swoje prawa i obowiązki jako studenta, a także szczegółowe zasady studiowania w AGH, czy harmonogram roku akademickiego, powinieneś zajrzeć do zakładki „Regulaminy i zarządzenia”.

 • „Panel studenta” – zakładka, poprzez którą studenci logują się do swoich kont na stronie Wydziału, aby dokonać zapisu na przedmioty fakultatywne lub seminaria (licencjackie i magisterskie).

 • „Wirtualny dziekanat” – rozszerzona wersja „Panelu studenta”; „WD” to platforma informatyczna służąca do zarządzania tokiem studiów; to tutaj sprawdzisz między innymi wyniki zaliczeń i egzaminów, ocenisz zajęcia i wykładowcę (wypełniając specjalną ankietę), czy poznasz wysokość średniej ze studiów.

 • „Aktywność studencka” – w tej zakładce znajdziesz szczegółowe informacje o działaniach samorządu studenckiego oraz kół naukowych działających na WH, do których możesz się zapisać. Sprawdzisz tu także możliwości zagranicznych wyjazdów oferowane w ramach programu LLP ERASMUS. Z tej zakładki dowiesz się także wiele na temat obozów naukowych i studenckich praktyk.