Projektowanie graficzne w kulturze nowych mediów

Studia – II stopnia

Studia kulturoznawcze o specjalności Projektowanie Graficzne w kulturze nowych mediów adresowane są do osób zainteresowanych zdobyciem interdyscyplinarnej wiedzy dotyczącej wszystkich obszarów współczesnej kultury, jej socjologicznych, psychologicznych i ekonomicznych podstaw oraz mechanizmów działania. Program studiów obejmuje kanon filozofii, antropologii, estetyki, socjologii, religioznawstwa, regionalistyki i językoznawstwa oraz różnych dziedzin sztuki
i kultury popularnej.

Studia pozwalają także studentom na poznanie zasad funkcjonowania oraz sposobów oddziaływania współczesnych mediów, fotografii i reklamy. Wśród przedmiotów, w ramach których kształtowane i rozwijane są umiejętności związane ze wskazanymi zagadnieniami, wymienić można m.in.:

  • Warsztaty technik audiowizualnych

  • Fotografia – sztuka interpretacji

  • Reklama – sztuka interpretacji

  • Nowe media i cywilizacja medialna

  • Dziennikarstwo w działaniu

  • Promocja kultury i organizacja imprez

  • Antropologia obrazu i widowisk.


Tak przygotowana oferta edukacyjna, bogata w przedmioty o charakterze warsztatowym, gwarantuje absolwentom specjalności zdobycie z jednej strony wszechstronnego wykształcenia typowo humanistycznego i uniwersyteckiego, z drugiej zaś – pełnej wiedzy na temat tzw. nowych mediów i ich roli w tworzeniu, transmisji i reprodukowaniu współczesnej kultury. Ten drugi aspekt koresponduje w dużym stopniu z techniczno-inżynierskim charakterem Uczelni, podkreślając jednocześnie specyfikę i oryginalność kształcenia na studiach II stopnia na kierunku kulturoznawczym Wydziału Humanistycznego AGH. Jest to efekt współpracy z pracownikami innych Wydziałów Akademii Górniczo-Hutniczej, którzy specjalizują się w grafice komputerowej oraz technikach audiowizualnych.

Pełny program specjalności