Procedura

Współpraca międzynarodowa

Osoby zainteresowane wyjazdem w ramach programu Erasmus + uprzejmie prosimy o zapoznanie się z informacjami na stronie http://www.erasmusplus.agh.edu.pl/erasmus-student/.

Rekrutacja na wymianę akademicką oraz praktyki na rok 2020/2021 trwa do 4 maja i jest prowadzona elektronicznie. Wszystkie dokumenty należy wysyłać mailowo do p. Katarzyny Piwowar na adres kpiwowar@agh.edu.pl

 1. wypełnioną i podpisaną ankietę rekrutacyjną; proszę zwrócić uwagę, że uczestnicy seminarium licencjackiego, magisterskiego i proseminarium zobowiązani są zadbać o podpis promotora jako opiekuna naukowego;

 2. podanie o zgodę na wyjazd skierowane do Prodziekan do Spraw Kształcenia
  zawierające:

  1. uzasadnienie,

  2. miejsce i termin wyjazdu,

  3. średnią ze studiów (potwierdzoną w Dziekanacie),

  4. potwierdzenie wymaganej znajomości języka obcego (certyfikat lub potwierdzenie wystawione przez SJO). 3. Listę wybranych przedmiotów w miejscu wymiany. Uczestnicy seminarium licencjackiego, magisterskiego i proseminarium zobowiązani są do uzgodnienia tej listy z promotorami swoich prac, czego wyrazem ma być podpis promotora na liście wybranych przedmiotów.

 4. Studenci ubiegający się o wyjazd w ramach umów innych wydziałów AGH powinni dołączyć dane dotyczące tych umów i prowadzących je koordynatorów, ze wstępną ich zgodą.


Polecamy złożenie dokumentów dot. dwóch instytucji wraz ze wskazaniem, która jest instytucją pierwszego wyboru.

W przypadku zainteresowania wyjazdem na praktyki w roku akademickim 2020/21 (dotyczy także studentów ostatniego roku studiów) w terminie 31 marca godz. 10:00 w Dziekanacie WH należy złożyć:

 1. wypełnioną i podpisaną ankietę rekrutacyjną; proszę zwrócić uwagę, że uczestnicy seminarium licencjackiego, magisterskiego i proseminarium zobowiązani są zadbać o podpis promotora;

 2. podanie o zgodę na wyjazd skierowane do Prodziekan do Spraw Współpracy i Studentów zawierające:

  1. uzasadnienie,

  2. miejsce i termin wyjazdu (co najmniej 2 miesiące, wykluczone instytucje finansowane ze środków unijnych i z siedzibą w Polsce),

  3. średnią ze studiów (potwierdzoną w Dziekanacie),

  4. potwierdzenie wymaganej znajomości języka obcego (certyfikat lub potwierdzenie wystawione przez SJO). 3. list intencyjny potwierdzający gotowość instytucji do przyjęcia na praktyki i wymieniający zadania, które w ramach praktyk wykonywać będzie praktykant/ka.


Studenci ubiegający się o wyjazd na praktyki w ramach Erasmus + składają listę przedmiotów, których w czasie praktyki nie mogliby zaliczyć w normalnym trybie studiowania na WH z prośbą możliwość ich zaliczania w trybie indywidualnym.

Zatwierdzona lista osób, które uzyskały zgodę na wyjazd będzie dostępna w Dziekanacie pod koniec maja 2020.

Studenci zakwalifikowani na wyjazd w następnym roku akademickim, zobowiązani są do sprawdzenia procedury rekrutacyjnej w jednostkach do których wyjeżdżają; dotyczy to szczególnie terminów składania dokumentów.

Od tego czasu wszelkie formalności związane z wyjazdem będą załatwiane przez Dział Współpracy z Zagranicą AGH.