Praktyki

Współpraca międzynarodowa


  1. O wyjazd na praktyki mogą się ubiegać wszyscy studenci i absolwenci (studenci lat dyplomowych, którzy wyjazd zrealizują po zakończeniu studiów) Wydziału Humanistycznego.

  2. W przypadku praktyk nie ma formalnych umów pomiędzy AGH lub Wydziałem a potencjalnym pracodawcą. Takie umowy są zawierane pomiędzy studentem a pracodawcą. Dlatego zachęcamy do indywidualnych poszukiwań miejsc na praktykę lub do skorzystania z bazy http://erasmusintern.org, http://www.erasmus.org.pl/strefa-studenta/oferty-praktyk-zagranicznych lub http://www.praxisnetwork.eu.

  3. Praktyka w ramach programu Erasmus + musi trwać co najmniej 2 miesiące.

  4. Ubiegających się o wyjazd na praktykę dotyczy ta sama wydziałowa procedura rekrutacyjna co ubiegających się o wyjazd na wymianę naukową (termin składania dokumentów 10 kwiecień 2017).

  5. Do składanych dokumentów studenci zobowiązani są dołączyć list intencyjny o przyjęciu na praktykę i wstępny opis Training Agreement (oba dokumenty w języku angielskim).

  6. Liczba stypendiów na jakie mogą liczyć studenci naszego Wydziału jest ograniczona i zależna od liczby zgłoszeń i długości wnioskowanego pobytu.