porozumienie (wzór przygotowany w oparciu o rozporządzenie Rektora)