Praktyki studenckie

Studia

Opiekunami Praktyk są:

Wydział Humanistyczny AGH prowadzi stałą współpracę w zakresie praktyk studenckich z wieloma instytucjami i stowarzyszeniami. Staże te mają ścisły związek z profilem studiów. Władze Dziekańskie oraz Opiekunowie praktyk zalecają odbywanie praktyk w instytucjach z przedstawionej poniżej listy wydziałowej.

Wybór instytucji spoza listy wydziałowej wymaga pisemnego uzasadnienia z podaniem dokładnego opisu zakresu prac, jakie będą przez Państwa wykonywane w ramach praktyk. Propozycja taka musi uzyskać akceptację Opiekuna Praktyk oraz  Dziekana PRZED skierowaniem na praktykę.

Od 5 czerwca do odwołania osobą, do której należy kierować podanie dot. zgody na odbycie praktyki w instytucji spoza listy rekomendowanych oraz osobą wskazaną na porozumieniu dot. praktyk jest Prodziekan ds. kształcenia dr Ewa Migaczewska. Dr Migaczewska będzie podpisywała porozumienia na dwa tygodnie PRZED rozpoczęciem praktyk. Uzyskanie podpisu po odbyciu praktyk nie będzie możliwe. Wymagany jest wcześniejszy podpis Opiekunów Praktyk lub Pełnomocniczki (w przypadku instytucji rekomendowanej lub zaakceptowanej przez Dziekana w odpowiedzi na podanie) .

 

Wydziałowa lista instytucji współpracujących z WH w zakresie praktyk:

- RMF FM - praktyki w redakcji.  Osoby zainteresowane proszę o przesłanie cv na adres : amm@agh.edu.pl

Opis Stanowiska pracy stażysty:

Funkcja: Asystent sekretariatu programu (wydawcy programu)

Czas: 6-8 godzin dziennie, dyżury ok. 7-14, 14-22 (mogą być zmiany)

Długość stażu: 3-4 tygodni

Ilość: 2 stażystów

 

W ramach stażu szkolenia obejmujące:

- tworzenie ramówki programowej

- kreowanie i obsługa antenowa specjalnych wydarzeń antenowych

- obróbka dźwięku, montaż materiałów audio-

- inne związane z pracą redakcji

 

Wymagania:

- dyspozycyjność czasowa

- motywacja

- kreatywność, pomysłowość i niestandardowe myślenie

- doświadczenie radiowe chętnie widziane

TVN24 – praktyka w zakresie zdobywania i przygotowywania informacji, praca w newsroomie jednej z największych telewizyjnych stacji informacyjnych w Polsce. Kwalifikacja wstępna na praktykę odbywa się na WH na podstawie testu z wiedzy na temat  bieżących wydarzeń życia politycznego oraz historii najnowszej. Najbliższy termin rekrutacji - październik 2016. Kontakt w tej sprawie: Prodziekan Anna Małecka – e-mail: amm@agh.edu.pl

- Alexander Mann Solutions -  firma współpracująca z globalnymi markami, z siedzibą główną w UK. Praktyka w zakresie m.in. outsourcingu, rekrutacji, administracji, finansów, Human Resources. Wymagania: znajomość języka angielskiego. Więcej informacji na stronie: www.alexmann.com . Nabór na praktyki odbywa się cztery razy do roku. Staże trwają przez 12 tygodni (20 godz. na tydzień) - w sumie 240 godzin. Aplikacje należy przesyłać na adres: internship@alexmann.com  .

SAROTA PR – agencja public relations specjalizująca się w działaniach komunikacyjnych dla międzynarodowych marek z branży IT. Działa na rynku polskim, w Czechach i na Słowacji, a w zakresie social media w skali globalnej. Praktyka w zakresie PR produktowego, korporacyjnego i działań w social media dla producentów sprzętu komputerowego, urządzeń mobilnych i rozwiązań IT. Nabór na praktyki trwa przez cały rok. Wymagania: znajomość języka angielskiego w stopniu zaawansowanym. Więcej informacji na stronie: http://sarota.pl/pl/kariera. Email –rekrutacja@sarota.pl

-  Gazeta Wyborcza/Portal Gazeta.pl – praktyka dziennikarska w Warszawie. Zainteresowani mogą przesyłać cv na adres agnieszka.brymerska@agora.pl; w tytule wiadomości prosimy wpisać: "praktyki w portalu gazeta.pl".

- MOCAK– Muzeum Sztuki Współczesnej w Krakowie – praktyka w wybranym Dziale: Edukacji, Promocji, Koordynacji Wystaw, Gromadzenia i Inwentaryzacji Zbiorów, Wydawnictw, Biblioteki MOCAK-u, MOCAK Bookstore. Potencjalni Stażyści proszeni są o wstępny wybór interesującego ich działu. Kontakt: Jagna Strama,e-mail: strama@mocak.pl

- FILHARMONIA im. Karola Szymanowskiego w Krakowie - praktyka mająca na celu poznanie misji, działania i funkcjonowania instytucji. Praktyka umożliwia zaznajomienie się z pracą poszczególnych działów wg schematu organizacyjnego FK, z uwzględnieniem specyfiki organizacji archiwum, działań promocyjnych, organizacji widowni, obsługi koncertów. Praktykanci uzyskują wiedzę w zakresie aktów prawnych i przepisów wewnętrznych regulujących działanie Filharmonii; poznają zasady współpracy z Urzędem Marszałkowskim Województwa Małopolskiego, który jest organizatorem Filharmonii, wojewódzkiej samorządowej instytucji kultury. Dane kontaktowe opiekuna praktyk: Elżbieta Marlikowska, Kierownik Sekretariatu Filharmonii; e-mail: marlikowska@filharmonia.krakow.pl

Zakład Wydawniczy NOMOS - możliwość zapoznania się ze specyfiką działalności wydawnictwa oraz rynku książki naukowej. Głównym zadaniem praktykantów będzie prowadzenie szeroko rozumianych analiz marketingowych. Szczegóły zostaną ustalone z wybranymi kandydatami. Termin zgłoszenia na ten rok minął 7  marca 2013.

-   Teatr Groteska – praktyka w zakresie promocji Teatru, pomoc przy organizacji festiwali i imprez kulturalnych. Kontakt: Olga Lany, Kierownik Działu Marketingu – e-mail: Olga.lany@groteska.pl

- Teatr Ludowy– praktyka w zakresie funkcjonowania instytucji kultury. Kontakt: Maria Klotzer, Sekretarz Literacki Teatru Ludowego w Krakowie – e-mail: literacki@ludowy.pl

- Urząd Miasta Krakowa– praktyka w wybranym dziale w zakresie promocji, współpraca z organizacjami pozarządowymi, przeprowadzanie badań, przygotowywanie przeglądów prasy i In. Kontakt: Dr Anna Okońska-Walkowicz, Zastępca Prezydenta Miasta Krakowa,e-mail: Anna.Okonska-Walkowicz@um.krakow.pl

- Żydowskie Muzeum Galicja– pomoc przy organizacji Festiwalu Kultury Żydowskiej (należy zgłaszać się w kwietniu) lub przy innych pracach związanych z działalnością Muzeum. Kontakt: Jakub Nowakowski, Dyrektor Muzeum,e-mail: jakub@galiciajewishmuseum.org

- Muzeum Etnograficznew Krakowie – praktyka w zakresie organizacji i funkcjonowania Muzeum. Kontakt: Bożena Bieńkowska, Zastępca Dyrektora, e-mail: bienkowska@etnomuzeum.eu

- Biuletyn AGH– praktyka dziennikarska. Kontakt: Redaktor Zbigniew Sulima, e-mail: biuletyn@agh.edu.pl

·- Biuro Organizacyjne Międzynarodowego Festiwalu Filmowego "Etiuda&Anima" – pomoc przy organizacji i promocji Festiwalu. Coroczny limit przyjmowanych Praktykantów wynosi 6 osób, o przyjęciu na praktyki decyduje Dyrekcja Festiwalu na podstawie podania z życiorysem przedstawionego przez kandydata do dnia 10 października danego roku. Kontakt: Dr Bogusław Zmudziński, Dyrektor Artystyczny MFF „Etiuda i Anima”

-Biuro ds. Osób Niepełnosprawnych AGH – wsparcie bieżących działań mających na celu podnoszenie świadomości w zakresie problematyki niepełnosprawności. Kontakt: Anna Wesołowska, Koordynator BON AGH – e-mail: awesolow@agh.edu.pl

- Towarzystwo Przyjaciół Chorych Hospicjum św. Łazarzaw Krakowie – praktyka w zakresie PR, merytoryczne i graficzne opracowywanie materiałów promocyjnych. Kontakt: Dr Jolanta Stokłosa, Prezes Towarzystwa, e-mail:j.stoklosa@neostrada.pl

Centrum Doradztwa Strategicznego– praktyka w zakresie analizy danych, przygotowywania tekstów informacyjnych i analitycznych, kodowania danych, i In. Prośba o przesyłanie aplikacji wraz z cv i listem motywacyjnym na adres: cezary@cds.krakow.pl     http://cds.krakow.pl

- Stowarzyszenie WIOSNA– praktyki w zakresie PR i komunikacji, współpraca przy działaniach promocyjnych i edukacyjnych. Poszukują ludzi konkretnych, pełnych zapału i inicjatywy. Informacji można szukana stronie:.  www.wiosna.org.pl

-  Stowarzyszeniem SZERSZE HORYZONTY – praktyka w zakresie animacji kultury, pomoc przy organizacji imprez edukacyjnych i innych. Kontakt: Aleksandra Rzońca, e-mail: a.m.rzonca@gmail.comlub szer.hor@gmail.com

- Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci Niewidomych i Słabowidzących w Krakowie – praktyka w zakresie działań promocyjnych Ośrodka. Kontakt: Barbara Planta, Dyrektor Ośrodka, e-mail: planta@blind.krakow.pl

- Fabryka Emalia Oskara Schindlera – udział w projektach wystawienniczo-edukacyjnych (pomoc przy realizacji czasowych wystaw, przy organizacji gier miejskich i in.). Studenci socjologii mogliby partycypować w działaniach promocyjnych, przeprowadzać ankiety. Kontakt: Monika Bednarek, Dyrektor Muzeum, e-mail: m.bednarek@mhk.pl

- Międzynarodowe Centrum Kultury – oferta Międzynarodowego Centrum Kultury jest skierowana głównie do Państwa Kulturoznawców. Osobą, z którą należy nawiązać kontakt  w sprawie praktyk (za pośrednictwem Sekretariatu: sekretariat@mck.krakow.pl ), jest Pan Prof. dr hab. Krzysztof Broński.

- Małopolski Instytut Kultury - praktyka socjologiczna.

- Interia.pl m.in. Dział Magazynów i Poradników, Dział Badań i Analiz, Dział Moderacji i Społeczności, Redakcja Nowych Technologii, Pion Komunikacja, Dział Marketingu i PR, Dział e-Commerce / Performance marketing http://firma.interia.pl/praca/  praktyki@firma.interia.pl

- Stowarzyszenie Willa Decjusza - Praktyka 3-6 miesięczna w zakresie zarządzania kulturą, zarządzania projektami, współpracy z NGOs oraz partycypacji w innych, międzynarodowych projektach realizowanych przez Stowarzyszenie. Zgłoszenia proszę przesyłać do prodziekan Anna Małeckiej: amm@agh.edu.pl

- Firma Allani - jest to jedna z najprężniej rozwijających się platform e-commerce w branży Fashion.
Przyciąga użytkowników tysiącami produktów, inspiruje tworzonymi stylizacjami, zachęca do zakupów na stronach Partnerów. Każdego miesiąca stronę firmy odwiedza prawie 4 mln użytkowników. Od 2015 roku firma stanowi część Grupy Wirtualna Polska. Mimo tego, iż firma jest dojrzałą organizacją, panuje w niej nadal klimat start-upowy: praca w małych grupach, stawianie na rozwój ludzi.
Firma oferuje staże 1, 2, 3 – miesięczne w różnych działach firmy: marketing, kontent, IT.
Po odbyciu stażu najlepsi stażyści otrzymują propozycję stałej współpracy.
Zapraszamy do odwiedzenia strony: www.allani.pl

AFS Polska Programy Międzykulturowe - praktyka w zakresie:
- działań promocyjnych (materiały graficzne, tekstowe i video do kampanii promocyjnych),
- przeprowadzania ankiet i wywiadów z uczestnikami programów AFS,
- kontakt z mediami w sprawie możliwych wywiadów, artykułów i audycji,
- tłumaczenia i opracowywania materiałów ze strony internetowej,
- organizowania prezentacji w szkołach i wydarzeń kulturowych oraz szkoleniowych, w tym pomoc przy organizacji spotkań Regionów dla uczniów z wymiany, szkoleń Wolontariuszy, a także Akademii AFS Polska i Balu Wolontariusza (międzynarodowego wydarzenia z warsztatami i integracją dla Wolontariuszy z Polski i ze świata)

Szczegóły zostaną ustalone z kandydatami - istnieje możliwość propozycji własnego pomysłu współpracy.

Osoby zainteresowane proszę o przesłanie CV wraz z na adres: poland@afs.org. W tytule wiadomości prosimy wpisać „praktyki studenckie”. Przyjmujemy praktykantów przez cały rok.

AFS jest międzynarodową, pozarządową organizacją non-profit, opierającą działalność na wolontariacie. AFS działa na rzecz edukacji międzykulturowej, wspierając działania dążące do budowania świata opartego na sprawiedliwości i pokoju.

Więcej informacji o organizacji: www.poland.afs.org

 

Niezbędne dokumenty:

SOCJOLOGIA:

KULTUROZNAWSTWO:

INFORMATYKA SPOŁECZNA:

Możecie Państwo spotkać się z innym wzorem porozumienia zaproponowanym przez pracodawcę, który może zostać podpisany przez Dziekana, jeśli nie stoi w sprzeczności z Rozporządzeniem Rektora i zasadami organizacji, odbywania i zaliczania praktyk. Szczegółowe zapisy porozumienia każdorazowo są wynikiem uzgodnień między Wydziałem a podmiotem zewnętrznym, który przyjmuje studenta na praktykę.


---------------------------------------------------


Oto refleksje na temat praktyk w TVN24 autorstwa Pana Damiana Kobosa:

Praktyki w krakowskim oddziale TVN24 – jednej z największych polskich stacji telewizyjnych o profilu informacyjnym, dały mi możliwość poszerzenia posiadanych przeze mnie umiejętności oraz pozwoliły poczuć atmosferę newsroomu z prawdziwego zdarzenia.

Bardzo cennym doświadczeniem był dla mnie udział w zdobywaniu oraz przygotowaniu informacji dziennikarskich. Materiały te niejednokrotnie były później prezentowane podczas głównego wydania Faktów TVN, przy ponad trzymilionowej widowni.

Często praktykanci wyruszali „w teren” wraz z reporterami i operatorami. Dzięki temu każdy z nas mógł dobrze zapoznać się z organizacją i sposobem funkcjonowania pracy dziennikarza. Muszę zaznaczyć, że sam uczestniczyłem w wielu konferencjach prasowych, nagraniach w studio, rozmowach ze znanymi politykami i ekspertami, a nawet w relacjach z miejsc wypadków.

My, młodzi stażyści z Akademii Górniczo – Hutniczej, dostaliśmy okazję samodzielnego sprawdzenia swoich umiejętności oraz talentu wcielając się w role reportera. Jako dwuosobowy team (wraz z operatorem kamery) uczestniczyliśmy w konferencjach prasowych bądź w otwarciu wystaw. Zebrane przez siebie materiały mogliśmy następnie zobaczyć w studio montażu, gdzie pracownicy TVN24 przygotowywali docelowy projekt razem z nagraniem gotowym do emisji podczas wydania „na żywo”.

W opisie praktyk warto zaznaczyć fakt, że krakowska ekipa TVN24 umożliwia swoim praktykantom rozwój umiejętności pisarskich przy współtworzeniu portalu www.TVN24.pl. Pod nadzorem wyszkolonych pracowników nauczyliśmy się wyszukiwać interesujące tematy z regionu, dobierać odpowiednie materiały, poprawnie redagować teksty oraz przygotowywać oprawę wizualną.

Chciałbym podkreślić jedno z najważniejszych osiągnięć naszej grupy praktykantów. W połowie grudnia odbyła się telekonferencja z Wydawcą Portalu TVN24.pl z Warszawy. Podczas prawie godzinnej rozmowy poznaliśmy tajniki opracowywania tekstów, mieliśmy możliwość zadania nurtujących pytań, a także rozwinąć swój „szlif dziennikarski”. Nasza praca, jako researcher, przyniosła oczekiwane efekty. W dniu 7 stycznia 2013 r. został uruchomiona zakładka „Kraków” w portalu TVN24.pl, gdzie trafiają przygotowane przez nas newsy. Dodatkowo rozwinięta została sieć współpracy i komunikacji z redaktorami. Dzięki temu każdy z praktykantów, jeżeli znajdzie godny uwagi i ciekawy temat, może śmiało opisać go w domu, a następnie przesłać do redakcji. W efekcie dany tekst może pojawić się po kilku chwilach na portalu.

Ze sporą dawką optymizmu patrzę na dalszy wkład w życie krakowskiej redakcji, gdyż każdy dzień przynosi nowe wyzwania. Dużym plusem są zapewnienia pracowników TVN24, że nasza współpraca może rozwijać się dalej, nawet po formalnym zakończeniu praktyk.