zagadnienia do egzaminu magisterskiego – kierunek Socjologia i Kulturoznawstwo – 2017