zagadnienia do egzaminu licencjackiego – kierunek Socjologia – 2017